Liek slēgt pašvaldības lapu sociālajā tīklā «Facebook»

Dundagas novads

Pagājušajā nedēļā sociālās saziņas vietnē iedzīvotāju uzmanību piesaistīja Dundagas novada domes deputātes Tamāras Kaudzes publicētais ieraksts, kurā pausts, ka Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore ir izdevusi rīkojumu sabiedrisko attiecību speciālistei likvidēt pašvaldības lapu vietnē www.facebook.com. Cilvēki ierakstu aktīvi komentējuši, norādot, ka šajā vietnē uzzina aktuālo informāciju par Dundagas novadu, un interesējās, vai tiešām novada lapu minētajā sociālajā tīklā slēgs?
13. februārī interneta vietnē www.facebook.com Dundagas novada domes deputāte Tamāra Kaudze savā profilā publicēja ierakstu: «Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore ir izdevusi rīkojumu sabiedrisko attiecību speciālistei likvidēt pašvaldības mājaslapu vietnē facebook.com. Iedzīvotāji, vai tiešām mēs dzīvojam demokrātiskā valstī? Kas notiek mūsu pašvaldībā?»
Jāuzrunā pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks
Jautāta, kāpēc šādu ierakstu publicējusi, deputāte saka: «Man ir jautājums, kas mudināja izpilddirektori izdot šādu rīkojumu? Mani kā deputāti uztrauc visatļautība, kas šobrīd notiek. Ja nebūtu iejaukusies, visticamāk, Dundagas novada pašvaldības lapa Facebook būtu izdzēsta, neapspriežoties ne ar deputātiem, neuzprasot neviena viedokli. Man šo ziņu nosūtīja viens no pašvaldības darbiniekiem, uz ko arī reaģēju. Kā redzams, cilvēki iesaistījās diskusijā, jo viņi nav vienaldzīgi par to, kas notiek pašvaldībā un novadā. Izdotais rīkojums nepārprotami pasaka: nekavējoties likvidēt Facebook lapu. Sabiedrisko attiecību speciālists ir darbinieks un viņam ir jāizpilda izpilddirektores rīkojums. Vienu dienu mēs saprastu, ka Dundagas pašvaldības lapas Facebook vairs nav,» saka deputāte.

Šo pirmdien domes vadītājam Aldim Feltam iesniegts T. Kaudzes pieprasījums ar lūgumu skaidrot minētā rīkojuma pamatojumu un apgalvoto, ka lapa ir izveidota uz privāta profila un patvaļīgi. «Izpilddirektore rīkojumā ierakstījusi, ka ir patvaļīgi izveidota pašvaldības lapa Facebook, kas ir meli. Šī lapa bija izveidota iepriekšējā domes sasaukuma laikā, un tā darbojas labi, ko komentāros pauduši arī iedzīvotāji. 99 procentiem pašvaldību ir sava lapa Facebook. Vai tiešām mums ir jāsabojā tas, kas labi strādā? Šajā lapā iespējams informēt par pašvaldībā notiekošo daudz vairāk iedzīvotāju, arī tos, kas ir ārpus novada. Ja izpilddirektore uzskata, ka mums ir nepieciešama tikai mājaslapa www.dundaga.lv, šķiet, ka nav izpratnes, par mājaslapu un Facebook iespējām mūsdienās,» uzskata deputāte.
Lūgta komentēt radušos situāciju,
Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere teic, ka tas, kurš šo informāciju nopludinājis publiskajā telpā, lai arī atbild. «Vai pašvaldība var lobēt vienu sociālo tīklu un kāpēc šāds profils nav arī citos sociālajos tīklos? Mums pašvaldībai oficiālā mājaslapa ir www.dundaga.lv. Tāpat kā pašvaldība nevar lobēt nevienu uzņēmēju, tā arī sociālo tīklu, tāpēc jautājums ir jārisina. Par to, ka tāda ziņa ir nonākusi publiskajā telpā, ļoti nepatīkami, jo tai tur nevajadzēja nonākt,» skaidro izpilddirektore J. V. Valtere. Jautāta, kā vērtē citu valsts iestāžu esamību sociālajos tīklos, kur tās informē iedzīvotājus, un vai pašvaldība slēgs savu lapu Facebook, saņemu atbildi, ka par citu iestāžu darbību viņa neatbild. «Visu informāciju, kas ir pašvaldības mājaslapā, ir iespējams saņemt sociālajos tīklos. Pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv ir iespēja rakstus padot uz trīs sociālajiem tīkliem — Facebook, Draugiem.lv un Twitter. Tā ka informācija diezgan ātri nonāk pie lietotājiem. Ja kāds ir dalījies ar informāciju no pašvaldības publiskās mājaslapas, tad sociālajos tīklos, uzejot uz konkrēto informāciju, tā atved uz pašvaldības mājaslapu. Tas man šķiet daudz efektīvāks un labāks veids, lai popularizētu mūsu mājaslapu,» turpina skaidrot izpilddirektore. «Spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 611, kuros noteikts, kam ir jābūt pašvaldības mājaslapā. Mums mājaslapa tā ir veidota, ka pilnīgi visa informācija tajā ir atrodama, ko nosaka šie noteikumi,» viņa saka.
Jautāta, vai arī citās sociālās saziņas vietnēs pašvaldībai ir savs konts vai lapa, saņemu atbildi, ka uz šo jautājumu esot grūti atbildēt. Nav bijis saskaņojums, ka tādi tiek izveidoti, arī sociālajā tīklā Facebook. Neesot arī skaidrības, kas pašlaik uztur pašvaldības lapu www.facebook.com. «Man nav informācijas, uz kāda profila ir uztaisīts konts. Tāpēc nemācēšu komentēt,» viņa paliek pie sava.
Dundagas novada pašvaldības vadītājs Aldis Felts uzskata, ka deputātes Tamāras Kaudzes vēstījums par Dundagas novada pašvaldības lapas slēgšanu Facebook ir nepilnīgs attiecībā pret to uzdevumu, ko izpilddirektore ir devusi. «Šobrīd šis konts ir sabiedrisko attiecību speciālistes privāts konts. Cik saprotu, lūgums no izpilddirektores ir bijis jau iepriekš — meklēt risinājumu, kā šo privātumu pārvērst par pašvaldības kontu. Es nedomāju, ka izpilddirektore ir vēlējusies šo kontu slēgt, bet gan sakārtot jautājumu. Arī mūsu mājaslapai šobrīd nav nostiprināts juridiskais statuss. Darbiniekiem ir jāpiešķir atbilstošs pilnvarojums, lai to varētu darīt. Šobrīd nav ne statusa, ne pilnvarojuma. Izpilddirektore ir sākusi šo jautājumu risināt, bet tas ir aizgājis tādā apritē, kā nebija plānots. Pašlaik deputātes Tamāras Kaudzes paziņojumā sabiedrībai vēstījums tiek pasniegts izmainītā veidā, izņemot divus vārdus «privātais profils»,» saka domes vadītājs A. Felts.
Jāmeklē praktiskais un lietišķais stils
Sarunā domes vadītājs atklāj, ka viņam ir zināma diskusija, kas par šo jautājumu notiek Facebook. Sabiedrība esot jāinformē par pašvaldībā notiekošo — gan par lēmumiem, gan norisēm. «Tam mums ir mājaslapa. No turienes ir iespēja šo informāciju pārnest uz citiem sociālajiem tīkliem. Brīdī, kad veidojas diskusijas, es no tām tomēr norobežojos. Arī ziņu vietnēs lasāmajai informācijai ir komentāri, un redzu, kā tie veidojas. Tur informāciju pārveido. Pašlaik Facebook esošais Dundagas novada pašvaldības konts ir privāts konts, uz ko arī tika norādīts izpilddirektores uzdevumā sabiedrisko attiecību speciālistam,» teic A. Felts. Jautāts, vai pats ir Facebook lietotājs un seko līdzi, kas notiek tur izveidotajā pašvaldības lapā, saņemu atbildi, ka viņš reģistrējies ir, bet nolēmis to nelietot, jo tas paņemot daudz laika. «Sociālie tīkli ir viens no veidiem, kā komunicēt ar iedzīvotājiem, bet jāmeklē labākais veids — praktiskais un lietišķais stils. Varbūt jādomā par iespēju mājaslapā www.dundaga.lv paredzēt rīku, kur iedzīvotāji var uzdot jautājumus domes vadītājam un deputātiem, tā īsā ceļā nodrošinot informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem,» uzskata domes vadītājs.
Jāmin, ka šī nav vienīgā lapa sociālajā saziņas tīklā Facebook, kas saistīta ar Dundagas novada pašvaldību. Pārstāvēti Facebook ir arī Kubalu skola-muzejs, Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrs, Visit Dundaga un citas.
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas nodaļas sociālo mediju pasniedzēja Līva Brice, jautāta par esošo situāciju, kas izveidojusies Dundagā, sniedz skaidrojumu: «Jāsāk jau ar Facebook lapu uzturēšanas pamatiem — lapa vienmēr būs piesaistīta privātpersonas kontam. Facebook lapu var izveidot tikai Facebook lietotājs, tātad ikviena lapa ir piesaistīta kādam konkrētas personas privātajam kontam. Tas, ka pašvaldības konts ir piesaistīts sabiedrisko attiecību speciālistei ir normāli, jo Facebook lapa ir tāds pats saziņas un sabiedrisko attiecību rīks kā mājaslapa, tikai izveidots konkrētā tīklā. Ja pašvaldības vadība uzskata, ka saturs ir jāpārvalda vairākiem cilvēkiem vai kādam citam, tad sabiedrisko attiecību speciāliste kā lapas izveidotāja šādu piekļuvi var nodrošināt, piešķirot tiesības citiem tīkla lietotājiem piekļūt lapai arī kā rediģētājam vai administratoram. Aplūkojot esošo Dundagas novada pašvaldības lapas Facebook saturu, secinu, ka tur nav publicēta nekāda informācija, kas liktu domāt, ka sabiedrisko attiecību speciāliste to izmanto privātiem mērķiem vai pašvaldības tēla bojāšanai. Gluži pretēji esošā Dundagas novada pašvaldības Facebook lapa veiksmīgi izmanto tīkla piedāvātās iespējas — tiek publicētas saites uz mājaslapu, pārpublicēti citu novadu un reģiona laikrakstu raksti, ievietots oriģinālsaturs par aktuālo novadā. Tā ir korekti noformēta ar atsaucēm uz pašvaldību — tās mājaslapu, informatīvo tālruni, atrašanās vietu. Tai seko 751 cilvēks un pamatā ar tajā publicēto informāciju dalās vai atzīmē ar «Patīk». Un te jāatceras: katrs «Dalīties» nozīmē ziņas padošanu tālāk vēl vairākiem desmitiem cilvēku, tātad vēl vairāk informētu cilvēku. Grūti ir izprast vēlmi šādu lapu slēgt (ja vien tas nav jautājums par papildu finanšu līdzekļiem, savu darba pienākumu un pilnvaru pārkāpšanu vai kāds cits iemesls ārpus lapas satura un mērķa), jo citādāk — šī lapa kalpo kā papildu sabiedrisko attiecību rīks un 21. gadsimtā, kad sociālie tīkli ir pamata vieta, kur cilvēki uzturas tīmeklī, ļauj daudz veiksmīgāk sasniegt savus iedzīvotājus un ar viņiem arī komunicēt, diskutēt, ļaut mijiedarboties ar saturu, pašvaldības idejām un priekšlikumiem, veidot atgriezenisko saiti, nevis tikai informēt. Protams, arī sociālo tīklu lapai ir jābūt sociālo mediju plānam — tajā skaitā skaidram mērķim, kam šī lapa ir domāta, kāda veida informācija tiek publicēta. Ja iemesls lapas slēgšanai ir šāda plāna neesamība un uzturēšanas neskaidrības, tad nav nepieciešams lapu slēgt un zaudēt veiksmīgi izveidotu lapu sociālajā tīklā, bet gan šādu plānu izveidot.
Gan pasaulē, gan Latvijā Facebook
aizvien ir vadošais sociālais tīkls, pie tam no funkcionalitātes un satura viedokļa — tam nav līdzīgu. Jāatceras, ka vadošā tendence tīmekļa lietotāju vidū ir informāciju iegūt vienā vietā, nevis sērfot pa dažādām mājaslapām — Facebook to nodrošina.
Prakse, ka uzņēmumam vai organizācijai pietiek tikai ar mājaslapu, ir novecojusi. Mājaslapa pēc savas būtības ir vairāk vienvirziena komunikācijas kanāls — ir pamata informācijas vienība, un atkarībā no tās mērķiem — vai nu ir, vai nav iespējas ievietoto informāciju komentēt.
Indivīdi, jo īpaši ekonomiski aktīvā sabiedrības daļa, kā pamata saziņas platformu izmanto sociālos tīklus, un tur šī informācija nokļūst pie lietotājiem daudz ātrāk un ērtāk — savā Facebook laika līnijā starp draugu jubilejām, politiskām diskusijām parādās arī aktuālais par novadu. Uz mājaslapu ir jāiet, bet Facebook informācija nāk pie tevis.
Sociālie tīkli — par sarunu
Jautājumu un atbilžu platformas ieviešana mājaslapā savā ziņā ir mēģinājums divriteni izgudrot vēlreiz, jo sociālie tīkli ir par un ap jautājumiem, atbildēm, diskusijām, savstarpēju palīdzību un informācijas nodošanu — par sarunu. Facebook piedāvā komunikācijas rīkus, kas atvieglo organizāciju, uzņēmumu, pašvaldību komunikāciju ar saviem klientiem — kāpēc to neizmantot? Izvēloties komunikācijas platformas, jāpatur prātā — katram no tīkliem ir sava funkcija un mērķis. Noteikti nav jābūt pilnīgi visos tīklos, ja tajos aktuālie formāti nav saistoši. Piemēram, Tviteris ir kļuvis par nišas platformu, kas vairāk tiek izmantota diskusijām, mazāk ikdienas notikumu informēšanai. Tās lietotāji ir specifiska sabiedrības daļa un caur to būs grūti sasniegt vidējo novada iedzīvotāju. Instagram ir veiksmīgi sevi pierādījusi kā laba vieta tieši tūristu piesaistei novadam, bet informēt novada iedzīvotājus par aktualitātēm caur Instagram būtu sarežģīti un neērti. Izmantojot sociālos tīklus pareizi, tie ļauj sasniegt daudz lielāku auditoriju, reaģēt ātrāk un veidot personīgāku komunikāciju ar iedzīvotājiem.»