No darba aiziet Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja

Ziņas

31. janvāra Talsu novada domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt līdzšinējās Laidzes pagasta pārvaldes vadītājas Solveigas Stalidzānes atbrīvošanu no amata. Vienošanās par pārvaldnieces darba attiecību pārtraukšanu tika noslēgta 22. janvārī.
Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks informēja, ka, pārvaldniecei vēl esot amatā, ir izdoti divi rīkojumi par paskaidrojuma sniegšanu. «Viņa uz tiem atbildējusi nepilnīgi, līdz ar to konstatētie pārkāpumi, kas izdarīti, netika novērsti, tāpēc ar viņu tika veiktas pārrunas. Visbeidzot S. Stalidzāne uzrakstīja iesniegumu, ka vēlas vienoties par darba pārtraukšanu,» stāstīja izpilddirektors. Viņš atklāja, ka pārkāpumi konstatēti par darbu secību, proti, vispirms veikti darbi, tikai tad noslēgts līgums un domāts, kā to apmaksāt. Šī secība nav loģiska, jo tai jābūt pilnīgi pretējai. Pašvaldībai zaudējumi gan neesot konstatēti.
Deputāts Edgars Zelderis vaicāja, kāpēc šajā gadījumā, kad konstatēti pārkāpumi, tiek izmaksāta arī kompensācija. «Šī ir bezatbildība visos līmeņos, gan valstī, gan šeit — jo īpaši. Vai šeit ir politiski motīvi vai vēl kaut kas, es nezinu, tas ir cits jautājums, un uz to atbildēt nevarēšu,» pauda E. Zelderis Deputāts Almants Kalniņš uz E. Zeldera pausto viedokli sacīja, ka būtiski ir tas, ka pašvaldībai nav nodarīti zaudējumi. «Netika ievērota precīza darba gaita, kas, protams, nav pareizi, bet, manuprāt, izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu, un viss ir pamatoti. Ja pašvaldībai būtu nodarīts zaudējums par konkrētām naudas summām, tad, protams, varētu runāt par citu veidu, ko piemērot. Esmu diezgan pārliecināts, ka pārvaldes vadītāja to nedarīja speciāli, doma jau tomēr ir strādāt iedzīvotāju labā,» pamatoja A. Kalniņš.
Visi klātesošie deputāti balsoja «par» S. Stalidzānes atbrīvošanu no amata, izņemot partijas «Mēs — Talsiem un novadam» deputātus (E. Zelderis, Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis), kuri balsojumā nepiedalījās.
S. Stalidzāne teic paldies visiem pagasta iedzīvotājiem par sadarbību: «Man bija liels gods pildīt uzticētā amata pienākumus. Laidzes pagasts ir īpašs, jo sastāv no pieciem ciemiem, un visos ir veicami dažādi darbi to infrastruktūras uzlabošanā un atjaunošanā. Ceru, ka Laidzes ciemam labvēlīgi atrisināsies jautājums par profesionālās izglītības iestādes turpmāko pielietojumu un izmaiņas nesīs tikai pozitīvu attīstību. Novēlu, lai izdodas stiprināt bērnudārzu «Papardīte», lai Laidzes pamatskolas bērni un pedagogi ar lepnumu un siltu sirdi nes skolas vārdu turpmākajās gaitās, bet pati ēka rod jaunu piepildījumu. Pateicos kolēģiem un novēlu jaunus sasniegumus novada iedzīvotāju labklājības labā!»
Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus uzdots pildīt Vald­gales pagasta pārvaldes vadītājai Janai Robaldei. Viņa šo pienākumu pildīšanu ar tiešajiem darba pienākumiem apvienos līdz 30. jūnijam.