Vai Tiņģere paliks bez pasta?

Ziņas

Informācija par to, ka Tiņģerē tiks slēgta pasta nodaļa un ka esot liela neziņa, kur nu varēs samaksāt rēķinus un saņemt pensiju, atnāca no satraukta zvanītāja, kas mudināja noskaidrot, kādas izmaiņas un iespējas būs ciema iedzīvotājiem.
Sazinoties ar «Latvijas Pasta» vecāko sabiedrisko attiecību projektu vadītāju Vinetu Danielsoni, sakāpinātā situācija iezīmējas citās krāsās, jo izrādās, ka pasta nodaļu Tiņģerē nav plānots slēgt, taču, ņemot vērā zemo pasta pakalpojumu pieprasījuma līmeni šajā teritorijā, patlaban tiek izskatīta iespēja mainīt nodaļas darbības modeli un darbalaiku, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Tas nozīmē, ka Tiņģeres iedzīvotājiem jebkurā gadījumā neatkarīgi no pasta pakalpojumu sniegšanas vietas formas, arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Vineta Danielsone atbildes vēstulē min, ka «nodaļas rentabilitāte ir atkarīga no pasta pakalpojumu izmantošanas aktivitātes vietējo iedzīvotāju vidū un vietējās pašvaldības atsaucības. Patlaban tiek veikta šīs pasta nodaļas padziļināta izvērtēšana, lai saprastu, vai šajā teritorijā ir iespējama pilna spektra pasta nodaļas darbības modeļa saglabāšana.»
Aplūkojot plašākā mērogā
situāciju ar Tiņģeres pasta nodaļu, V. Danielsone skaidro, ka «Latvijā darbojas dažādas pasta pakalpojumu sniegšanas formas atkarībā no konkrētās teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta pakalpojumu izmantošanas apjoma un patērētāju paradumiem pasta pakalpojumi tiek sniegti pilna spektra pasta nodaļā vai pasta pakalpojumu sniegšanas vietā atbilstoši tam, cik pasta pakalpojumi attiecīgajā vietā ir pieprasīti. Jāņem vērā, ka līdzšinējais pasta nodaļu izvietojums Latvijā veidojies laikā, kad reģionos un valstī kopumā bija daudz vairāk iedzīvotāju un tika izmantoti no šodienas atšķirīgi komunikācijas līdzekļi, taču valsts iekārtas maiņa, zinātniski tehniskais progress un digitalizācija ieviesuši savas korekcijas gan pakalpojumu pieprasījumā, gan apdzīvotības blīvuma rādītājos.»
Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja sniedz arī informāciju, kas skaidri iezīmē atbildes uz jautājumiem, kas var rasties ikvienam, kurš izmanto pasta pakalpojumus arī citās apdzīvotās vietās.
— Kāpēc pasta pakalpojumus Tiņģerē skar izmaiņas?
— Pasta pakalpojumu pieprasījums Tiņģerē, tāpat kā daudzās citās vietās Latvijā, diemžēl ir nepietiekams pilna spektra pasta nodaļas uzturēšanai, jo rada zaudējumus «Latvijas Pastam», kam kā valsts uzņēmumam, kas darbojas brīvajā tirgū un konkurē ar citiem pasta pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus ir īpaši jārūpējas par līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Tiņģeres pasta nodaļā vidēji dienā tiek noformēts niecīgs pasta sūtījumu skaits, radot ikgadējos zaudējumus «Latvijas Pastam» vairāk nekā 5000 eiro apmērā.
— Kāds pasta darbības modelis var tikt piemērots Tiņģerei?
— Ja Tiņģeres pasta nodaļas darbības modelis tiks mainīts, visi pasta pakalpojumi katru darba dienu no 11.00 līdz 12.00 tiks sniegti līdzšinējā atrašanās vietā Tiņģeres pilī vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
— Kādi pasta pakalpojumi izmaiņu gadījumā būs pieejami Tiņģeres iedzīvotājiem?
— Tāpat kā līdz šim, Tiņģeres pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem jebkurā gadījumā būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina «Latvijas Pasts»: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
— Kas ir pasta pakalpojumi dzīvesvietās ar pastnieka starpniecību?
— Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u. c. Tieši šāds pakalpojumu sniegšanas risinājums ir īpaši ērts un draudzīgs senioriem, kam ir grūtības nokļūt līdz pasta pakalpojumu sniegšanas vietai ārpus savas dzīvesvietas.
— Kā veikt skaidras naudas izmaksu ar pastnieka starpniecību?
— Ar pastnieka starpniecību Īves pagasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni uz numuriem 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Tiņģeres iedzīvotāji varēs pieteikt, zvanot pa tālruni uz numuru 26423668.
— Kādas ir sūtījumu saņemšanas iespējas?
— Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem būs iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Tiņģeres pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni uz numuriem 63276201 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu.