Nepieņemtais valsts budžets radījis zināmus sarežģījumus

Talsu novads

Valdība mūsu valstī joprojām nav izveidota, līdz ar to nav apstiprināts valsts budžets. Cik būtiski tas ietekmē procesus Talsu novada pašvaldībā?
Likums par valsts budžetu nosaka: to ir tiesības iesniegt tikai jaunajai valdībai, tomēr likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktais atļauj Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu iesniegt Saeimā ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi savu uzticību Ministru kabinetam. Proti, teorētiski jauno budžetu varam gaidīt vēl ilgāk nekā četrus mēnešus, jo nav zināms, cik ilgs laiks paies, kamēr būs izveidota jaunā valdība.
Likums «Par pašvaldībām» arī noteic, ka domes priekšsēdētājs atbild par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas. Tomēr šāda likuma iespēja visdrīzāk šogad pašvaldībās netiks izmantota, jo jautājums visā valstī ir pamatīgi ieildzis, un pašvaldības ir gatavas apstiprināt budžetu, tiklīdz tiktu dota zaļā gaisma. Un, kā apvaicājoties uzzinājām, mūsu puses pašvaldības zaļo gaismu no valdības pat negaidīs.
Esošā situācija valstī Talsu novada pašvaldībā atstāj iespaidu uz kredītņemšanas iespējām, jo vēl nav zināmas precīzas valsts budžeta kopējās summas, skaidro Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Rake-Lasmane.
Pašvaldība apstiprinās budžetu pirms valdības
Kā izrādās, Talsu novada pašvaldība ir nolēmusi savu budžetu apstiprināt pirms valsts budžeta pieņemšanas. Pašvaldība jau 2018. gada vasarā uzsāka darbu pie 2019. gada budžeta izstrādes. Teorētiski tas bija gatavs jau aizvadītā gada decembrī, bet, ņemot vērā vēl neapstiprināto valdību, budžeta pieņemšana tika atlikta uz janvāri. Šī mēneša Talsu novada domes komiteju sēdēs tiks skatīts pašvaldības šī gada budžets, un to plānots pieņemt tuvākajās domes sēdēs.
«Iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo novadā tiek nodrošināti visi ikdienas darbi un pašvaldības sniegtās pamatfunkcijas. Neesošais budžets šobrīd vairāk ietekmē pašvaldības speciālistu ikdienas darbu, jo šobrīd netiek paredzētas jaunas iniciatīvas, tādēļ vairāki lēmumi tiek virzīti skatīšanai domes sēdēs,» stāsta M. Rake-Lasmane.
Šī gada sākumā ir zināma konkrēta summa — viena divpadsmitā daļa no iepriekšējā gada kopējā budžeta, kas šobrīd tiek izmantota līdz jaunā budžeta pieņemšanai. «Ar budžetu rīkojamies saimnieciski,» teic Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Meklē risinājumus
D. Karols stāsta, ka būtiskas problēmas ikdienas darbā tas nerada, ir tikai sarežģījumi, kam tiek meklēti risinājumi.
Neapstiprinātā budžeta dēļ aizkavēšanās ir ar jaunām kredītsaistībām, jaunām iniciatīvām, attīstības projektiem. Tiklīdz tiks pieņemts valsts budžets, šīs lietas varēs turpināt savu virzību. Pārvaldes un pašvaldības iestādes turpina plānot savu darbu un gatavo nepieciešamo dokumentāciju, lai brīdī, kad tiks apstiprināts budžets, varētu notikt plānoto darbu virzība un nekas neapstātos.
«Saeimas vēlēšanās rudenī iedzīvotāji izdarīja savu izvēli, šobrīd visi saskaramies ar šīs izvēles sekām. Pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē ir tāda situācija, ka tik ilgi netiek izveidota valdība. Tas nevieš drošības izjūtu, jo pašlaik valstī darbu veic tā saucamā «tehniskā valdība». Šobrīd tas rada nestabilitāti par iepriekš iesāktām iniciatīvām dažādu projektu virzīšanā un attīstīšanā, kā arī nav skaidrības par ceļu fondu apjomu. Tāpat nav zināms precīzs finansējums pašvaldībām pēc veiktās nodokļu reformas. Pašvaldība kā vienu no galvenajiem mērķiem ir noteikusi veicināt drošības izjūtu iedzīvotājos, un ceram, ka Saeima tuvākajā laikā pieņems valdību, lai tā pilnvērtīgi varētu uzsākt darbu. Lielāko haosu šobrīd rada neskaidrība,» vērtē D. Karols.