Rojupes bērnudārzā atklāj rotaļu istabu

Izglītība

Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē «Saulespuķe», pateicoties kolektīva un vecāku iniciatīvai, piepildījusies ilgi lolotā iecere par rotaļu istabu. Tajā apskatāmi ne tikai darba augļi, bet arī sapņu siena, kurā atspoguļotas nākotnes ieceres.
Agrāk bērnudārza ēkā atradās sākumskola, kas vēlāk kļuva par mājvietu piecām pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām. Tolaik ēkas otrais stāvs bija apdzīvots, bet, samazinoties bērnu skaitam, atbrīvojās un jau septiņus ar pusi gadus ir tukšs. Ideja par rotaļu istabas izveidi Roj­upes pirmsskolas izglītības iestādes «Saulespuķe» vadītāja pienākumu izpildītājai Lindai Kleinbergai radās pagājušajā gadā. Strādājot ar bērniem, viņa saprata, ka nepiemērotu laika apstākļu gadījumā ir nepieciešama alternatīva. Tā kā zālē audzēkņiem notiek sporta nodarbības, bija jāmeklē cits variants. Kļūstot par vadītāja pienākumu izpildītāju, viņa kopā ar kolektīvu apņēmās realizēt šo ideju un pašu spēkiem ēkas otrajā stāvā izveidot rotaļu istabu, kas paredzēta bērniem no pusotra līdz septiņu gadu vecumam.

Tajā ieguldīts liels darbs un izdoma — lielākā daļa istabā redzamo spēļu ir audzinātāju roku darbs.
Pateicoties vecākiem, izdevās iegādāties arī smilšu lampu jeb gaismas galdu. Smilšu lampa ir izglītojošs un attīstošs rotaļu galds bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā. Tajā iestrādātā LED gaisma ļauj bērniem koncentrēties, veicina iztēli, radošo darbošanās prieku un palīdz apgūt jaunu informāciju. Tā kā gaisma smilšu lampā palīdz piesaistīt un noturēt uzmanību vienā vietā, tā veicina bērnu koncentrēšanās spējas. Priekšmeti un attēli, kas novietoti uz gaismas galda, ir vieglāk iegaumējami, līdz ar to tiek trenēta vizuālā atmiņa un attīstīta pirkstu sīkā motorika. Papildu tam spēle smiltīs palīdz paust emocijas un relaksēties.
Nākotnē L. Kleinberga cer pašu spēkiem pilnveidot āra rotaļu laukumu un ir apņēmības pilna darīt visu, lai audzēkņi uz bērnudārzu nāktu ar prieku.