Šī gada budžeta izpildē būtiskus sarežģījumus neredz

Dundagas novads

Dundagas novada domes deputāti šī gada pašvaldības budžetu pieņēma 9. februārī domes ārkārtas sēdē. Toreiz plānoja, ka pamatbudžeta kopējie ieņēmumi šogad būs 4 204 295 eiro, bet izdevumi — 4 691 645 eiro. Kā atzīst pašvaldības finanšu speciāliste Inga Ralle, šogad darbi un pasākumi, kuru īstenošanai finansējums budžetā bija paredzēts, ir īstenoti.
Lielākos ieņēmumus, tāpat kā citus gadus, novada budžetā ienes iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas bija prognozēts 193 696 eiro apmērā, nekustamā īpašuma nodoklis 224 183 eiro un finansējums, kas saņemts no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda — 909 374 eiro.
Atskatoties uz paveikto 2018. gadā, Dundagas novada pašvaldība ir īstenojusi vairākus lielus projektus: stāvlaukuma un ēkas nojumes būvniecība Kolkā, projektā «Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti» pabeigta ēkas «Pastnieki» būvniecība un teritorijas labiekārtošana Kolkā. 2018. gadā uzsākts nozīmīgs projekts Dundagas iedzīvotājiem — «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta», realizēti vairāki publisko infrastruktūru projekti: peldvietas labiekārtošana pie Baložezera, labiekārtots skvērs pie luterāņu baznīcas, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību īstenots projekts «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana» Mazirbes ciemā. Pašvaldība spērusi arī pirmo soli skeitparka izveidē, uzstādot vienu rampu netālu no Dundagas vidusskolas.
Pilnībā īstenoti šogad plānotie remontdarbi Dundagas vidusskolā: klašu telpu remonts, griestu remonts, apgaismojuma nomaiņa trīs klašu telpās, sporta ģērbtuvju pārbūve. Pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte» veikts «Spārītes» grupas telpu (mācību telpa, guļamtelpa) kapitālais remonts, par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem veikts telpu remonts Dundagas veselības centrā. Kolkā īstenoti plānotie darbi pie Kolkas centrālā ūdensvada sākuma posma nomaiņas, un darbus plānots turpināt arī 2019. gadā, informāciju sniedz I. Ralle. Dundagas dīķī šogad iedzīvotājus un viesus priecēja arī uzstādītā strūklaka, sakārtošanas darbi veikti kapsētās, atjaunots janvārī pārrautais aizsprosts Zēņu dīķī.
Pašlaik notiek darbs pie nākamā gada budžeta izveides, saka pašvaldības finanšu speciāliste. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir iesnieguši 2019. gada budžeta tāmju projektus, kas nodrošina pašvaldības funkciju īstenošanu, kas drīzumā tiks nodoti deputātu vērtēšanai. Pašlaik budžeta plānošanas un sagatavošanas procesa gaitu sarežģītāku dara fakts, ka nav apstiprināts valsts budžets 2019. gadam. Tas nozīmē, ka arī pašvaldība savu budžetu pieņemt vēl nevar.