Sabiles pamatskola atzīmēja 100. jubileju

Izglītība

7. decembrī Sabiles skolā notika jubilejas pasākums «Sabiles pamatskolai — 100».
Sabiles skola gadu gaitā ir veidojusies un attīstījusies līdzi laikam, vēsturiskajiem notikumiem, mainījusi atrašanās vietu. Vairākas paaudzes ir gājušas gaismas ceļu no sešu klašu pamatizglītības līdz vidējai izglītībai. Ejot cauri gadiem, mainoties paaudzēm, sekojot līdzi straujajam dzīves ritmam, skola saglabājusi savu gaisotni, nododot tradīcijas nākamajām paaudzēm. Skolas vēsturi veidojuši pašaizliedzīgi, radoši un gudri skolu direktori un pedagogi. Mums bija gods klātienē sveikt bijušos skolas direktorus — Līviju Jansoni, Zentu Kalniņu, Vilni Bumbieru un Ilzi Anitu Bērziņu —, ieklausīties viņu atmiņās par darbu Sabiles skolā.
Interesentiem bija iespēja apskatīt skolas vēstures materiālu krātuvi un fotoizstādi «Skola cauri gadsimtam», kopā apspriežot vēsturiskos skolas notikumus, nozīmīgus mirkļus no skolas dzīves.
Sagaidījām viesus — bijušos skolotājus, darbiniekus, absolventus, vecākus. Skolu jubilejā sveica Sabiles pilsētas un Abavas pagasta vadītājs Zigmunds Brunavs, bērnudārza «Vīn­odziņa» vadītāja Zane Cīrule un Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa.
Gadu gaitā skolā ienākušas pārmaiņas: pilnveidota materiālā bāze, ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu labiekārtoti dabaszinību kabineti, skolēni sporto sporta hallē, mācību iestāde atkal savietojusies «Lielajā skolā», atjaunotas un labiekārtotas vairākas klašu telpas, mācību procesā tiek izmantotas mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.
Pašlaik, īstenojot projektu «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi», ar Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu tiek aprīkotas klašu telpas ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām, jaunām ergonomiskām mēbelēm skolēniem, ir uzsākts darbs pie dokumentācijas izstrādes skolas un klašu telpu sakārtošanai.
Skola ir dzīva, tajā mājo draudzīga saime, kopā skolēniem, skolotājiem, vecākiem un darbiniekiem ejot izaugsmes ceļu, svinot svētkus un stājoties pretī izaicinājumiem. Mūsu ikdienas darbs veido skolas vēsturi, dara gaišu neatkārtojamu katru skolas dienu, ir skolēni, kas nāk ar dzirkstošu nemieru, zinātkāri, interesantu dzīves redzējumu, skolotāji, kuri iedvesmo un sēj ticību labajam, darbinieki, kas vienkārši dara un rūpējas.
Rudīte Blāze,
Sabiles pamatskolas direktore