Ventiņi Talsu rajonam

Ziņas

8. un 9. decembrī Ventspilī satikās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas beidzēji, ar absolventu salidojumu atzīmējot skolas 100 gadu jubileju.
Savulaik šo mācību iestādi kā vidusskolu ir absolvējuši vairāki Talsu novadā un kādreizējā rajonā pazīstami cilvēki, kuri daudzus savas dzīves un darba gadus veltījuši mūsu puses izaugsmei un attīstībai. Viens no viņiem ir jau aizsaulē aizgājušais Laidzes pagasta galva Ilmars Pikmeistars. Ventspils 1. vidusskolu ir beiguši erudītie un nopelniem bagātie celtnieki Juris Jansons un Rūdolfs Liepiņš, meliorators Kārlis Smukkalns, bijušais Talsu gaļas kombināta direktors Aivars Plendišķis, nopelniem bagātās medicīnas darbinieces Laima Gebauere un Ieva Ozola, māksliniece Gunta Kalsere, šī gada Talsu novada Goda balvas ieguvēja, projekta «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei» vadītāja Monta Bērziņa, kura strādā laikrakstā «Talsu Vēstis», kā arī noteikti vēl kādi citi ļaudis, ar kuriem nav bijis personiski pazīstams šo rindu autors.
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ir pirmā latviešu vidusskola neatkarīgajā Latvijā. Interesanti atzīmēt arī to, ka Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas dibināšanas nopelni pieder arhibīskapam Teodoram Grīnbergam, kurš nāk no mūsu puses, — viņš dzimis Dundagas pagasta Ģibzdes pusmuižā, mācījies Kubeles skolā, Ģibzdes skolā, privātskolā Talsos. Kopš 1994. gada līdz šai baltajai dienai Ventspils Valsts 1. ģimnāziju vada mūsu novadniece, Talsu rajona Kolkā dzimusī pedagoģijas maģistre Pārsla Kopmane. Viņas vadībā lieliski un krāšņi mūžam jaunā Ventspils 1. skola svinēja simtgadi.