Soli pa solītim pretī panākumiem

Viedokļi

Arvien biežāk tiek uzsvērta fizisko aktivitāšu nozīme bērnu un jauniešu ikdienā, taču kā ir ar pieaugušajiem? Vai to pašu mēdzam attiecināt uz sevi? Cilvēka ķermenis ir radīts kustībai, tādēļ vislabāk jūtamies, kad regulāri veltām laiku fiziskajām aktivitātēm. Sportojot attīstās ķermenis, un fiziskās nodarbes palīdz atpūsties gan fiziski, gan garīgi. Dažiem sports ir vaļasprieks, bet citiem — visa dzīve. Ar tā palīdzību mūsu valsts vārds tiek nests pasaulē un apkārtējie tiek iedvesmoti jauniem sasniegumiem, taču kā ir ar pašiem sportistiem? Ar kādām atbalsta iespējām viņi sastopas ikdienā?
Šoreiz laikrakstā lasāmi četri stāsti par vietējo sportistu iespējām sasniegt augstus rezultātus Latvijā un ārpus tās mēroga, trenējoties savā novadā. Situācija Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā atšķiras — lai aptvertu visus sporta veidus, būtu jāveic padziļinātāka analīze. Šobrīd skaidrs — infrastruktūra laika gaitā ir uzlabojusies, bet, lai novadi vienmērīgi attīstītos, vēl jāiegulda liels darbs. Talsu novads infrastruktūras ziņā ir priekšā citiem novadiem, bet par augstāku līmeni iespējams runāt pēc multifunkcionālā kompleksa izveides. Pašlaik Talsu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa strādā pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izveides, vietas un tehnoloģiju izvēles. Uzņēmuma «Ingrid D» vadītājs Jānis Grahoļskis uzsver, ka kompleksa izveide celtu novada iedzīvotāju pašapziņu un radītu piederības izjūtu. Arī Andris Krišjānis, Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas speciālists sporta jautājumos, ir pārliecināts, ka tas būtu nozīmīgs ieguldījums nākotnē. Tikpat svarīgs ir finansiālais atbalsts nokļūšanai uz sacensībām un treniņnometnēm, bet ar to vien nepietiek, lai gūtu augstus sasniegumus. Sava loma ir arī treneru profesionalitātei un vecāku iesaistei.
Par cita veida attīstību varam runāt Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā. Kvalitatīvu speciālistu trūkums, nepietiekams iedzīvotāju skaits un finansiālās iespējas ir tikai daži no šķēršļiem, ar ko sastopas mazāki novadi. Diemžēl šīs problēmas ir nesaraujami saistītas ar kopējo situāciju valstī. Kamēr iedzīvotāju skaits lauku reģionos turpinās samazināties un darbavietu skaits nepalielināsies, uzlabojumi nav gaidāmi.
«Galvenais ir sabiedrības veselības veicināšana. Ja tautas veselība pasliktināsies līdzšinējos tempos, valdība un sistēma neko neglābs. Slikti apstākļi un pārāk labi apstākļi attīstību neveicina,» pārliecību pauž biedrības «Florbola klubs «Talsi»» valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Maķevics. Pašlaik Latvija pēc veselības rādītājiem ieņem vienu no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. Palūkojoties apkārt, iemesls nav tālu jāmeklē. Mazkustīgs dzīvesveids bērnu un pieaugušo vidū kļūst aizvien populārāks. Aktivitātes svaigā gaisā aizvieto viedierīces, un pateikt «nē» kļūst aizvien grūtāk. Šādi turpinot, varēsim aizmirst ne vien par sasniegumiem, bet arī individuālo attīstību.
Vērtējot vietējo sportistu iespējas sasniegt augstus rezultātus, nedrīkstam aizmirst par pašiem audzēkņiem. Lai nonāktu līdz mērķim, tam jātuvojas soli pa solītim. Daudz kas ir atkarīgs no sportista vēlmes būt labākajam un spējas atjaunoties. Ja šo kvalitāšu trūkst, infrastruktūra, finansiālais atbalsts un treneris nepalīdzēs. Lielāku nozīmi tie spēj iegūt brīdī, kad sportists apjauš savu spēju robežas un nolemj darīt visu, lai tās sasniegtu. Ja ar šādu attieksmi darbotos cilvēki, kas ir atbildīgi par jaunajiem sportistiem, jau pavisam drīz mūsu redzeslokā parādītos jauni apvāršņi.