Laucienes kultūras nama lielajā zālē atjaunoti griesti

Ziņas

Oktobra vidū sākās darbi Laucienes kultūras nama lielajā zālē, kurā tagad atjaunoti griesti, izbūvēta jauna elektroinstalācijas un ventilācijas sistēma un uzstādīts apgaismojums.
Pagājušajā gadā, apgūstot pagastam piešķirto prioritāšu naudu, Laucienes kultūras namā atjaunoja skatuvi. Toreiz pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis teica: ja būs pieejams finansējums, plānots sakārtot arī pārējo zāli, jo tajā remonts nav noticis kopš tā celšanas padomju gados. Šogad, izlietojot piešķirto prioritāšu naudu, atjaunoti lielās zāles griesti, ierīkota elektroinstalācijas sistēma, jauna ventilācija ne tikai lielajā, bet arī mazajā zālē, uzstādīts apgaismojums. Veicot darbus, domāts arī par akustikas saglabāšanu. Kopējās darba izmaksas, ieskaitot izstrādāto akustikas un ventilācijas projektu, ir ap 28 tūkstošiem eiro, un būvdarbus veica uzņēmums SIA «RRB serviss». Darbi ir noslēgušies un pirmais pasākums tajā gaidāms sestdien, 8. decembrī. Pagasta pārvaldes vadītājs J. Upmalis teic, ka vēl būtu atjaunojams lielās zāles sienu krāsojums, un arī tur vērā jāņem lietas, kas saistītas ar izstrādāto akustikas projektu, un jānomaina vecie radiatori. To plānots darīt pavasarī, kad būs pieņemts pašvaldības budžets un zināms, vai un cik liela prioritāšu nauda pagastam būs. Pēc pārvaldnieka teiktā, plānots izskatīt arī Eiropas Savienības sniegtās atbalsta iespējas, lai nomainītu zāles krēslus. Tad zāle būtu atjaunota pilnībā un atbilstoši mūsdienu prasībām.