70 gadu laikā var novecot lietas un cilvēki, bet ne deju kolektīvs

Kultūra

1. decembrī Pastendes kultūras namā 70 pastāvēšanas gadu jubileju svinēja jauniešu deju kolektīvs «Austris». Šie jaunieši ir tautas deju tradīcijas kopēji, nevis «tie briesmīgi modernie, kas traki kratās», kā svētku koncertā konstatēja vietējā amatierteātra aktieri. Domājams, ka ikviens savos 70 cer izskatīties tik labi un būt tik spēka pārpilns, kā šie jubilāri.
«Tas bija ļoti sen — 1948. gadā, kad sanāca pirmie jaunieši, kuri nolēma dejot tautas dejas. Vai toreiz šie jaunieši apzinājās, cik pamatīgas saknes viņi ir ievijuši tautas dejai, jauniešu deju kolektīva dejai Pastendē? Mēs esam pateicīgi viņiem par ieguldījumu, jo saknes ir bijušas ļoti stipras,» koncerta sākumā sacīja deju kolektīva vadītāja Iveta Kālberga.
Svētku koncerts bija ļoti pārdomāti veidots. Kā pēc tam varēja dzirdēt arī citus skatītājus spriežam, tas bija tieši vajadzīgajā garumā un dažādībā, lai nevienā brīdī nekļūtu grūti noturēt uzmanību. Vienkārši skaistas tautas dejas mijās ar humora pilnām, dejas, kuras jebkurā raisa aizkustinājumu, ar tādām, kuras nozīmīgas atmiņas raisa tieši agrākajos dejotājos. Nekas jau nebija mākslīgi jāizdomā — vien redzīgi jāsatver jau esošais. Tā, šķiet, visaizkustinošākos brīžus sagādāja Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Spriganis», uzstājoties kopā ar Pastendes pašiem mazākajiem dejotājiem no kolektīva «Circenīši». Šī deja pirmoreiz tika dejota pirms 15 gadiem, un izrādās, ka tajā, bērns būdams, piedalījās viens no tagadējiem «Austra» dejotājiem Mārcis Šnēbergs. Viņu nu arī šajā īpašajā dienā «Sprigaņa» vīri tāpat izšūpoja rokās, bet toreizējais dejas «tētis» uzdāvināja saldu dāvaniņu.
Brīnišķīgs pārsteigums bija arī agrāko deju kolektīva «Austris» dalībnieku apvienošanās zem nosaukuma «Cits Austris». Dzīvojot laikā, kad ir ļoti viegli apjukt un pazaudēt sevi, esot ļoti svarīgi apjaust piederību, viņi sprieda. Piederēt ne tikai valstij, novadam un pagastam, bet arī pulciņam kā mazai pasaulītei, kurā satikušies līdzīgi domājošie. Deju kolektīvs «Austris» arī esot tāda pasaulīte, kurai bijušie dejotāji var visu mūžu tomēr vēl piederēt. Par to liecināja arī viņu gatavība īpašajam notikumam par godu sabraukt no malu malām, lai paslepus iestudētu deju un skatītāju pārpilnās zāles priekšā to izpildītu tik pārliecinoši kā pilntiesīgs deju kolektīvs.
Būtu bijusi vilšanās,
ja «Austra» dalībnieki, būdami dzīvespriecīgi jaunieši, šajā reizē nesagādātu nevienu pārsteigumu. Vilšanās izpalika — pasākuma programmā savas korekcijas negaidīti ieviesa viesmākslinieku kolektīvs «Iks Kaks» no Igaunijas, lai izpildītu divas dejas, pie tam — meitenēm iejūtoties puišu lomā, bet puišiem nu reiz dancojot tautiskajos brunčos. Droši avoti ziņo, ka arī vēlāk, balles laikā, jaunieši pratušies parādīt, ka spēj ne tikai dejot, bet arī muzicēt, apvienojoties ansamblī un izpildot dziesmas ar pašu sacerētiem vārdiem. Viena dziesma bija par puisi Austri, kurš prātoja, kā tikt prom no mājām un saimes uz Pastendi pēc lielās laimes.
Mīļi bija tas, ka jubilāriem svētku reizē blakus bija citi Pastendes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi, un ne jau tikai pārējie dejotāji — koncerta programmā vieta atradās gan amatierteātra «Te rada» aktieriem, gan tautas lietišķās mākslas kolektīvam «Kurši». Sveicēju vidū bija arī senioru vokālais ansamblis «Irbenājs» un sieviešu vokālais ansamblis «Harmonija».
«Kaut jauniešu deju kolektīvam būs 80, 90 vai 100 gadu, tas vienmēr būs jauns! Novēlu saglabāt šo dejotprieku, kas arī skatītājos rada sajūtu, ka gribas kāju uzsist ritmā līdzi,» vēlēja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols. «Mantas un lietas 70 gadu laikā var kļūt vecas, bet tās var kļūt arī senas, antīkas, ar apsūbējumu, kuru notīrot tās kļūst spožas. Cilvēks 70 gadu laikā var kļūt noguris un vecs, bet viņš var kļūt arī gudrs, prātīgs, nobriedis un pat vieds. Ir tāds īpašs veidojums — deju kolektīvs —, uz ko tas neattiecas. 70 gadi deju kolektīvam ir nemainīga jaunība, tas nekad nenoveco, tas nekad nekļūst pārāk gudrs, vienmēr ir mazliet dulls, asprātīgs, jautrs, azartisks, ar milzīgu enerģiju,» vērtēja Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. Viņa sprieda, ka šim vērtējumam pievienosies katrs, kurš tāpat kā viņa, kaut brīdi pats bijis jauniešu deju kolektīva dalībnieks. Lielākā pateicība pienākoties kolektīvu vadītājiem, šobrīd — Ivetai Kālbergai, kuriem jābūt gan gudriem, gan viediem, gan prasmīgiem.
Pašiem dejotājiem vēl jāgaida kādi 50 gadi, līdz katrs personīgi varēs saņemt apsveikumu 70 gadu jubilejā, tomēr Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola viņus mīļi devēja par bezgala ņipriem un skaistiem septiņdesmitgadniekiem, bet Pastendes pamatskolas direktore Lelde Hodjačika vēlēja, lai «Austra» tagadējie dalībnieki pēc 30 gadiem, kad kolektīvam apritēs jau 100 gadu, var piedalīties svinībās un teikt: «Pirms 30 gadiem es arī te dejoju!», tāpat kā 70. jubilejā varēja teikt viņa. Savukārt «Sprigaņa» dalībnieki solīja «Austra» dejotājiem, ka saldākā dzīve sākšoties, kad jaunieši, ļaujoties pēctecībai, nonākšot «Spriganī». «Kad vismaz desmit gadu būsiet nodejojuši «Austrī», «Spriganis» vienmēr jūs gaidīs!» viņi apliecināja.