Valsts probācijas dienestam — 15 gadu

Ziņas

Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālā struktūrvienība (tās pārraudzībā Rojas, Mērsraga, Dundagas un Talsu novads) katru gadu rīko pasākumu darba devējiem, kuri nodrošina darba vietas cilvēkiem, kuriem piemērots kriminālsods — piespiedu darbs. Šogad, 23. novembrī, tas tika organizēts īpašās noskaņās — Latvijai 100 un probācijas dienestam 15 gadu.

Valsts probācijas dienests veic daudz funkciju, un viena no tām ir organizēt kriminālsoda, proti, piespiedu darba, izpildi. Pasākums bija veltīts tieši šim jautājumam. Piespiedu darbs  ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem un Latvijā tika ieviests 1999. gada 1. aprīlī, kad soda izpilde tika uzticēta pašvaldībām. Līdz Valsts probācijas dienesta izveidei 2003. gada oktobrī Latvijā nebija nevienas valsts institūcijas, kas veiktu piespiedu darba kā kriminālsoda izpildes organizāciju valsts līmenī. Sākot no 2005. gada, dienests pakāpeniski pārņēma piespiedu darbu sodu izpildes organizēšanu.
Apskatot datus, 2017. gadā Latvijā piespiedu darbu veikuši 8958 klienti, no kuriem mūsu pusē — 104 personas (izpildot 8479 piespiedu darba stundas sabiedrības labā).
Darba devēji, no kuriem daļa
piektdien bija ieradušies uz pasākumu, ir nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas, piemēram, bērnudārzi, patversmes, sporta klubs u. c. Pienākumi, kas «klientiem» jāveic, ir visdažādākie: lapu grābšana, zāles pļaušana, malkas sagatavošana, telpu remontdarbi, uzkopšana utt. Piespiedu darbu vienai personai tiesa var piemērot pat līdz 420 stundām, bet prokuratūra līdz 280 stundām.
Pasākumā dienesta pārstāves darba devējiem sniedza informāciju par pēdējo gadu datiem, kādas tendences novērojamas piespiedu darba izpildē, kādi ir galvenie izaicinājumi un to, cik būtiski (jo ne vienmēr viegli) ir atrast atsaucīgus darba devējus. Tika stāstīts par prasībām un kārtību, kas jāievēro gan darbu izpildītājiem, gan devējiem, jo nereti sadarbošanās ar probācijas dienesta «klientiem» mēdz būt izaicinājums. Protams, ne vienmēr, un tieši ar savu pozitīvo pieredzi dalījās vairāki darba devēji. Talsu novada muzeja direktore Mirdza Jonele sacīja: «Paldies dienesta darbiniecēm, ka pie mums muzejā bijuši cilvēki, kuri uzticētos darbus vienmēr izpildījuši, un šķiršanās no šīm personām aizvadīta sirsnīgi un ar sava veida nožēlu, ka laiks paskrējis tik ātri. Droši sūtiet šādus cilvēkus pie mums arī turpmāk!» Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava stāstīja, ka pieredze ar dienesta «klientiem» esot tikai patīkama: «Es viņus redzu kā normālus cilvēkus. Jā, viņiem ir kaut kādi grēciņi, bet kuram gan nav? Gribu jums visām (dienesta darbiniecēm) pateikt paldies par darbu. Cilvēki, kas tiek sūtīti pie mums, palīdz nomazgāt, nokrāsot logus, iztīrīt telpas un paveic citus darbus. Esmu priecīga, ka viņi nesēž cietumā, bet paveic lietderīgu darbu.» Ar līdzīgu pieredzi dalījās arī bērnudārza «Zvaniņš» un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» pārstāvji.
Dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Ineta Kēla skaidroja, ka šie pozitīvie piemēri ļauj sasniegt paredzēto soda mērķi. Proti, personas veic darbu sabiedrības labā, nevis atrodas brīvības atņemšanas iestādē.
Klātesošajiem pārspriežot
gan amizantus gadījumus, gan arī likstas un pozitīvo pieredzi ar cilvēkiem (protams, bez konkrētiem vārdiem), kuriem jāatstrādā noteiktās darba stundas, tika parādītas arī vairākas fotogrāfijas, kurās redzams personu paveiktais.

Tas parāda, ka sabiedrības pārstāvji mēdz būt ļoti dažādi, bet galvenais ir censties palīdzēt, atbalstīt un dot iespēju tiem, kuriem tas nepieciešams. Ne velti Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka pateicās dienesta darbiniecēm, ka viņas pret soda izcietējiem ir ļoti cilvēcīgas, nevis nosodošas.
Diskusijā par kriminālsoda piemērošanu, izpildi, likumu grozījumiem un savu pieredzi šī soda piemērošanā pasākumā dalījās arī Talsu rajona prokurore Dina Reķe.
Dienesta darbinieces pateicās visiem darba devējiem ar īpaši gatavotiem «paldies» akmeņiem un vairākiem darba devējiem tika izsniegti Valsts probācijas dienesta Pateicības raksti. Spāres muižas saimniecības pārzinei Ainai Rozenbergai, Laidzes pagasta pārvaldes vadītājai Solveigai Stalidzānei, Lībagu pagasta pārvaldes vadītājai Laumai Jaunpujēnai, Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro, biedrības «Dundagas aprūpes nams «Stacija»» valdes priekšsēdētājai Dinai Ludevikai, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājam Zigmundam Brunavam un Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes komunālās daļas speciālistam Gunāram Indriksonam.
Noslēgumā saistībā ar 15 gadu jubileju apsveikumus un ziedus saņēma arī pašas dienesta darbinieces.

VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS
Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības rakstura, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.