Ceļā uz jaunu stadionu pie Valdemārpils vidusskolas

Ziņas

15. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti nolēma dot zaļo gaismu, lai iespējami tuvā nākotnē varētu atjaunot Valdemārpils vidusskolas stadionu.
«Laukums ir fiziski un morāli novecojis, sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, neatbilstošs prasībām, lai nodrošinātu mācību programmu «Sports»,» norādīts Talsu novada domes lēmumprojektā. Tas, ka sporta laukumu nepieciešams atjaunot, norādīts arī akreditācijas ekspertu ziņojumā, kur uzskaitīti vairāki ieteikumi mācību procesa uzlabošanai.
Valdemārpils vidusskolā šī gada 1. septembrī bija 259 skolēni. Mācību iestādē darbojas Talsu novada sporta skolas vieglatlētikas treniņu grupa un airētāju sekcijas sportisti. Savukārt vasarās laukumu aktīvi izmanto treniņnometņu organizēšanai hokejā un futbolā.
Šī gada augustā tika izveidota darba grupa vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanai. Tajā notiek darbs pie skolu mācību infrastruktūras apzināšanas un izvērtēšanas. Ņemot vērā, ka Valdemārpils vidusskolas stadionam ir izstrādāts būvprojekts (to uzsāka 2016. gadā) un jau aizvadītā gada sākumā saskaņots Talsu novada būvvaldē, darba grupa devās stadionu apsekot klātienē. Redzot situāciju, stadiona pārbūve izvirzīta kā prioritāte, aicinot domes deputātus dot zaļo gaismu turpmākajiem darbiem, lai skola varētu iegūt jaunu stadionu.
Par ieceri atjaunot stadionu
Talsu novada domes deputātu vidū bijušas plašas diskusijas un atšķirīgi viedokļi. Lai arī visi ir vienisprātis, ka skolai nepieciešams jauns­ stadions, vairākiem deputātiem bažas rada, viņuprāt, nesamērīgais finanšu apjoms. Proti, kontroltāmē tiek piesaukta summa aptuveni 1,2 miljonu eiro apmērā, tomēr Talsu novada pašvaldības projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante skaidroja, ka rezultātā galējā summa varētu būt aptuveni 600—700 tūkstoši eiro. Būtisku daļu no izmaksām (aptuveni 100 tūkstoš eiro) veido elektrolīnijas pārbūve, kas jāveic, jo pašlaik tā iet pāri laukumam (vienā malā, kas tuvāk pārvaldes ēkai).
Deputāts Andis Astrātovs sacīja, ka summa pašlaik ir «ierakstīta debesīs ar pirkstu», jo precīzu skaitli varēs zināt vien pēc iepirkuma veikšanas. Viņaprāt, deputāti nedrīkstētu ķidāt speciālistu izstrādātu projektu, jo tas varētu būtiski mainīt galarezultāta kvalitāti. Deputāts Normunds Tropiņš pauda, ka balsos nevis par miljons eiro izlietojumu, bet to, lai uzsāktos process pie jaunā stadiona izbūves. «Tas nav normāli, ka bērniem 21. gadsimtā jāskrien pa izdedžiem!» viņš bilda. Arī deputāts Oļegs Solovjovs lika vairāk domāt par bērnu drošību un sakārtotu vidi, jo pašreizējie apstākļi nav piemēroti.
Savukārt Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un deputāte Daiga Feldmane uzsvēra, ka ir jādomā par visu novadu, un Valdemārpils sporta infrastruktūra līdz šim atstāta novārtā. Nepieciešams ieguldīt līdzekļus, lai atbalstītu un uzlabotu cilvēku dzīvi arī reģionā, ne tikai novada centrā.
Vairāki projekti vienlaicīgi
«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas par situāciju Sabilē, kur bērnudārzs «Vīnodziņa» jau vairākus gadus gaida jaunas mācību iestādes būvniecību (tikmēr audzēkņi pārvākušies uz citu ēku, jo esošā atradās bīstamā stāvoklī). Pašlaik jaunajam bērnudārzam izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā un ir izstrādāts precīzs darba uzdevums, lai to sagatavotu pilnā sastāvā, kā arī tiek risināti iepirkuma varianti. 15. marta Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmumprojektu, kurā noteikts: jaunajam bērnudārzam jābūt uzbūvētam līdz 2020. gada 31. martam. Vai tas izdosies, prognozēt vēl nevar. Esam rakstījuši arī par situāciju Vandzenē, kur bērnudārza «Zīlīte» esošā ēka nav labā stāvoklī. Sākotnēji tika spriests par vērienīgu remontdarbu veikšanu, tomēr vēlāk pašvaldība secināja, ka izdevīgāk būtu būvēt pavisam jaunu ēku. Pašlaik izvēlēts zemes gabals, kur to varētu realizēt un notiek juridisku jautājumu risināšana. Lai taupītu resursus, tiek pieļauta doma Vandzenē būvēt tādu pašu bērnudārzu kā Sabilē, lai varētu izmantot to pašu būvprojektu, veicot vien nepieciešamo pielāgošanu.
Kāpēc pašvaldība plāno būvēt jaunu stadionu un izvirza to par prioritāti, ja nav sakārtotas iepriekš minētās iestādes? Līdz šim novadā vērienīgu darbu veikšana nereti pamatota ar iespēju mērķim piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, bet stadionam Valdemārpilī tādus nevarēs piesaistīt, tātad, atrodas vienlīdzīgā stāvoklī ar bērnudārziem, jo darbu veikšanai pašvaldībai būs jāņem aizņēmums Valsts kasē.
D. Karols «Talsu Vēstīm» skaidro, ka nevajadzētu šādi skatīties uz jautājumu, jo visi nepieciešamie darbi cits citu neizslēdz. Proti, darba grupās procesi neapstājas ne pie abu bērnudārzu būvniecības jautājumiem, ne pie stadiona pārbūves. «Ir būtiski izvērtēt visa novada, ne tikai Talsu pilsētas vajadzības. Vēlos uzsvērt, ka rezultātā stadiona pārbūves darbu izmaksas būs mazākas, nekā sākotnēji lēsts, to apliecina arī Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve, kam sākotnēji tika prognozētas daudz lielākas izmaksas, nekā tās beigās bija,» teic D. Karols.
Citādāku skatījumu uz jautājumu
sniedza deputāte Ilva Norenberga. Viņa sacīja, ka atbalsta vajadzību pēc jauna stadiona Valdemārpilī, tomēr uzskata, ka vispirms vajadzētu sākt ar pamata lietām. Respektīvi, vispirms sakārtot novada izglītības iestādēs, piemēram, bērnu laukumus, labierīcības un citus jautājumus un tikai pēc tam ķerties klāt lielāku darbu veikšanai. Uz šo aspektu D. Karols norādīja, ka nedrīkst koncentrēties tikai uz mazām lietām, turklāt — nākamā gada budžetā tikšot piešķirti līdzekļi, lai daudzviet sakārtotu izglītības iestādēs sasāpējušos jautājumus.
Neapmierinātību par lielo finansējumu pauda arī citi deputāti. Viņuprāt, summa ir nesamērīgi liela, un, pirms sniegt akceptu turpmākām darbībām, nepieciešams pārskatīt izstrādāto projektu, lai kaut nedaudz samazinātu izmaksas. Šī iemesla dēļ lēmumprojekts netika atbalstīts Talsu novada domes tautsaimniecības komitejā.
Noslēgumā par lēmumprojektu domes sēdē I. Norenberga, Lauris Pīlēģis, Tabita Kalniņa un Edmunds Demiters balsoja «atturas», pārējie deputāti — «par». Līdz ar to lēmumprojekts ar balsu vairākumu tika pieņemts, tādējādi ļaujot uzsākt procesuālās darbības (dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana, iepirkuma izsludināšana u. c.), lai pēc iespējas ātrāk Valdemārpils vidusskola varētu iegūt jaunu stadionu.
«Priecājamies, ka mums ir dota iespēja. Šis stadions vietējai sabiedrībai ir ļoti nepieciešams. Mērķis nav izveidot dārgu objektu, bet ir jāsaprot, ka bez konkrētiem veicamajiem darba uzdevumiem (piemēram, elektrolīnijas pārbūve, drenāžas sistēmas izbūve u. c.) stadionu nav iespējams pārbūvēt. Prieks, ka process uzsācis virzību, jo to esam gaidījuši ļoti ilgu laiku. Mēs esam pietiekami liela skola, tāpēc mūsdienās likt bērniem skriet pa izdedžiem un visādi citādi nokalpojušo sporta laukumu nevieš nekādu cerību uz attīstību,» uzskata Valdemārpils vidusskolas direktors Andris Dzenis.