Latvijas simtgades priekšvakarā godina Talsu novada Goda balvu ieguvējus

Kultūra

17. novembrī Talsu tautas namā notika Talsu novada pašvaldības un tautas nama rīkots Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs un muzikāli krāšņs pasākums «Mēs viens. Mēs saistīts viens veselums», kurā tika godināti Talsu pilsētas darbīgākie un radošākie ļaudis — Talsu novada Goda balvu ieguvēji.
«Mēs, cilvēki, esam tie, kas veidojam Talsus. Mēs esam Talsu vizītkarte kā mājās, tā darbā, kā esot šeit, tā atrodoties citur. Mēs, talsenieki, esam tie, kas ar savām idejām, darbiem un neatlaidību padarām labāku ne tikai mūsu pilsētu, bet visu Latviju. Raudzīsimies nākotnē un atļausimies sajust, ko mēs katrs atsevišķi un visi kopā varam darīt, lai vairotu labo un lepotos par mūsu pilsētu, mūsu zemi, mūsu Latviju,» uzrunā, atklājot svinīgo pasākumu, sacīja Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks, pēc kura ar dziesmu visus klātesošos priecēja «Dziesmu skolas» meiteņu vokālā grupa Baibas Veismanes- Rezongas vadībā.
Pēc muzikālā priekšnesuma
atraktīvais pasākuma vadītājs, talsenieks Oskars Lepers uzrunāja mūsu pilsētas dzejnieci un vienu no radošākajām personībām — Maiju Laukmani. Viņš jautāja, kas Maiju Talsos visvairāk iedvesmo. «Cilvēki, kas ir man apkārt, jo tieši viņi ir veidojuši mani tādu, kāda esmu. Bet mani patiesībā iedvesmo viss man apkārt — zeme, debesis, cilvēki un nokritušās rudens lapas, ko no rītiem saslauka sētnieks,» smaidot atbildēja Maija, tā piesakot vakara pirmo apbalvojumu «Zelta slota», kuru 2015. gadā iedibināja SIA «Talsu namsaimnieks», lai motivētu Talsu pilsētas sētniekus aktīvam darbam un veidotu labvēlīgāku attieksmi pret saviem veicamajiem pienākumiem. Šogad SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs Egils Bariss balvu pasniedza sētniecei Intai Žagarei.

«Tika pasniegti pieci īpaši Talsu novada pateicības apbalvojumi. To ieguvēji bija a/s «SEB banka» Talsu filiāles kreditēšanas darījumu vadītāja Sarmīte Baumane par ilggadēju, augsti profesionālu ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā Talsu novadā, zobārste Solveiga Dreijere par pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu zobārstniecības jomā un bijušie Talsu pilsētas domes priekšsēdētāji Ervīns Dasmanis, Ojārs Alfrēds Kalnbirze, Visvaldis Radelis un Aivars Lācarus par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā laika periodā no Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas līdz Talsu novada pašvaldības izveidošanai 2009. gada jūnijā.»

Pēc pateicības apbalvojumu pasniegšanas ar emocionāli izteiksmīgu klavieru solo priecēja jaunais, talantīgais pianists Artūrs Liepiņš.
Uz pasākumu bija ieradies arī dziedātājs, talsenieks, 2005. gada Talsu novada Goda balvas ieguvējs Intars Busulis, kurš atklāja, ka toreiz viņam dāvātais šķīvis gan netīšām saplīsis divās daļās, bet viņš to salabojis ar pa rokai esošo līmes pistoli. «Skats vairs nav tas skaistākais, bet kaut ko vieglu vēl var uzlikt. Kādu ābolīti, bumbierīti. Toties dāvinātais alus kausiņš gan stāv mājās. Vēl vakar to pacilāju un papriecājos,» smejot sacīja Intars.
Tika pasniegtas arī sešas
Talsu novada Goda balvas, lai izteiktu atzinību par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīvā tēla veidošanā vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Šogad Goda balvas tika pasniegtas Talsu Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotājam Jānim Bērziņam par augsti profesionālu un pašaizliedzīgu darbu skolēnu izglītošanā un radošu ieguldījumu Talsu novada vizuālā tēla veidošanā; reģionālā laikraksta «Talsu Vēstis» korektorei, projekta «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei» vadītājai Montai Bērziņai par radošu un brīvprātīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā, izdodot žurnālu «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei»; Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai par augsti profesionālu un godprātīgu darbu un ieguldījumu bērnu lasīšanas veicināšanā novadā, Talsu pamatskolas matemātikas skolotājai Līvijai Riekstiņai par pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Talsu pamatskolas izglītības kvalitātes nodrošināšanā, Talsu Valsts ģimnāzijas medicīnas māsai Dainai Zandersonei par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Talsu Valsts ģimnāzijā un Talsu tautas nama skaņu operatoram Atim Freibergam par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Talsu novada pasākumu organizēšanā un pozitīva Talsu novada tēla veidošanu.
Šogad Goda apbalvojumu pasniegšana bija īpaša, jo pirmo reizi katrs apbalvojuma saņēmējs tika aicināts parakstīties unikālajā mākslinieces Antras Auziņas veidotajā Talsu pilsētas Goda grāmatā, kurai vāku rotā visiem tik sirdij tuvā Talsu pilsētas un ezera ainava.
Apbalvošanas pasākumu
ar atraktīviem uznācieniem papildināja Talsu novada bērnu un jauniešu centra teātra studijas «Spēle» dalībnieki — Romāns un Eduards skolotājas Antras Puriņas vadībā, kā arī ar melodiskām dziesmām un īpašiem veltījumiem turpināja kuplināt gan «Dziesmu skolas» meiteņu vokālā grupa, gan pianists Artūrs Liepiņš un skanīgās balss īpašniece Dita Belicka ar pavadošo grupu, kas arī visiem sanākušajiem mūsu Latvijas simtgadē veltīja aizkustinošo dziesmu «Baltais solījums», kuras vārdus sarakstījusi dzejniece Māra Cielēna, bet mūzikas autore ir Dace Robule.
Sarīkojuma izskaņā Oskars Lepers teica paldies pasākuma organizatoriem, mūziķiem, eleganto dekorāciju autorei Ilzei Krekovskai, Talsu tūrisma un informācijas centram, fotogrāfiem Aleksandram Tarabanovskim un An­drim Lejam un dzejniecei Maijai Laukmanei par skaistajiem Talsu skatiem un jaukajām dzejas rindām uz atklātnītēm, kuras Oskars Lepers aicināja ņemt līdzi, lai tās būtu kā skaista atmiņa no šī pasākuma.
Bet simtgades svētki ar to vien Talsu tautas namā nebeidzās. Vakara turpinājumā ikviens bija aicināts uz vērienīgo Simtgades balli, kur par deju mūziku gādāja Latvijas Televīzijas šovos iepazītais un iecienītais «MC orķestris» un dziedātāji — Karīna Tropa, Alise Kante un Ivo Grīsniņš-Grīslis, savukārt ar seniem un mūsdienīgiem mūzikas hītiem balli turpināja atraktīvais DJ Vento.