Dāvana Valdemārpils iedzīvotājiem

Ziņas

Braucot caur Valdemārpili, nevar nepamanīt nesen uzstādīto jauno laikrādi, kas dižojas pilsētas centrā starp rotācijas apli un evaņģēliski luterisko baznīcu.
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs atklāj, ka ideja par pulksteni radusies pirms pāris gadiem pārvaldes darbinieku vidū. Tā kā līdz šim laikam vēlamajam mērķim līdzekļu nebija, pārvaldes vadītājs sāka meklēt sponsorus. Viņš uzrunāja kādu uzņēmēju (viņš vēlas palikt anonīms), kurš piekrita ziedot finansējumu 3500 eiro apmērā, lai ieceri varētu īstenot. Uzstādīšanas darbus veica uzņēmums SIA «Laika Stils» kopā ar pārvaldes darbiniekiem. «Tā ir dāvana mūsu iedzīvotājiem Latvijas simtgades svētkos!» teic A. Grīnbergs.
Kā izrādās, pulkstenis šogad nav vienīgais jaunums. Tuvākajā laikā tikšot ierīkota arī jauna sabiedriskā tualete, kas vietējiem bijis sāpīgs jautājums jau kādu laiku, jo līdzšinējās sabiedriskās tualetes ir sliktā stāvoklī. Jaunā tualete tiks uzstādīta tajā pašā rotācijas apļa pusē, kur atrodas jaunais pulkstenis un baznīca.
Būtiska dāvana valdemārpilniekiem ir arī jaunā Dupurkalna estrāde, par ko «Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas. Pašlaik noritot pēdējie nelielie darbi.
«Pārkāpjot Latvijas simtgades slieksnim, novēlu iedzīvotājiem būt aktīviem un piedalīties pilsētas un pagasta dzīvē! Aicinu droši vērsties pārvaldē ar priekšlikumiem, savās iespēju robežās centīsimies tos realizēt. Cienīsim un saudzēsim mūsu pilsētu un pagastu, lai vide mums apkārt būtu tīra un skaista!» novēl A. Grīnbergs.