Atklāts Talsu Valsts ģimnāzijas atjaunotais stadions

Sports

Iztēlē izskrienot cauri Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona tapšanas vēstures līkločiem, iespējams ieraudzīt dažādas ainas — no pašu spēkiem veidota sporta laukuma līdz pat modernam, mūsdienām atbilstošam stadionam. Neierastu veidolu tas ieguva 2018. gada vasarā, kad pārtapa būvlaukumā, lai jau rudenī atdzimtu no jauna.
Stadiona atklāšanas dienā, 14. novembrī, Talsu Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Andris Šņoriņš aicināja klātesošos atskatīties pagātnē. 1939. gadā tika guldīts pamatakmens jaunai skolas ēkai, kas šobrīd pazīstama kā Talsu Valsts ģimnāzija. Tai blakus skolēni pašu spēkiem izveidoja ko līdzīgu sporta laukumam. Otrajā pasaules karā sporta laukumā notika vācu karavīru apmācības, bet pagājušā gadsimta 50. gadu vidū tika izveidots izdedžu celiņš īsajiem skrējieniem un futbola laukums. 80. gadu vidū, pateicoties direktora Tālivalža Samīša entuziasmam, tika izveidots stadions ar gumijas segumu, kas vests no Maskavas.
Stadiona tapšanā iesaistījās toreizējā Talsu 3. ceļu būvniecības un remonta pārvalde, bet, tā kā īsta projekta vēl nebija, daudz kas tika veikts pašu spēkiem. Visbeidzot 2018. gada vasarā stadions pārvērtās būvlaukumā, lai jau pavisam drīz atdzimtu jaunā veidolā.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols norādīja, ka stadiona atklāšana ir vēsturisks brīdis, jo tas nav tikai Talsu Valsts ģimnāzijas audzēkņu sen lolots sapnis — pilnveidot prasmes tajā varēs ne tikai skolēni, bet visi Talsu novada iedzīvotāji. Viņš uzsvēra, ka nu Talsi var pretendēt uz sporta lielpilsētas statusu. «Mums ir sporta halles, ļoti labi treneri un vēlme gūt aizvien augstākus sasniegumus. Es aicinu klātesošos novērtēt un izmantot šo iespēju! Stadionā jābūt dzīvībai ne tikai skolas laikā, bet arī vakaros un brīvdienās! Lielākais gandarījums ir redzēt jūsu acīs prieka dzirksteles. To izdevies paveikt, pateicoties iepriekšējam domes sasaukumam, kas lēma par projekta virzību, un esošajam domes sasaukumam, kas atbalstīja projekta realizāciju. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir pielikuši roku, sirdi un dvēseli šī sapņa realizācijā,» uzsvēra D. Karols.
«Pirms daudziem gadiem līdzīgā pasākumā teicu — ir jātic sapņiem, jo sapņi piepildās. Zīmīgi, ka sapnis par sportošanu kārtīgā stadionā ir piepildījies nedēļā, kad svinam mūsu valsts simtgadi. Paldies celtniekiem un pašvaldībai! Jūs savu uzdevumu izpildījāt, tagad ir mūsu kārta. Mums jārūpējas par to, lai stadionā būtu daudz bērnu un mēs visi sportotu. Šī būs mūsu kopīgā dāvana valstij — veseli un stipri jaunieši —, tā ir mūsu nākotne,» atzina Talsu sākumskolas direktore Raimonda Belicka.
Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris norādīja, ka pasaulē ir daudz dažādu sporta veidu, bet karaliene numur viens ir, bija un būs vieglatlētika. Tajā katram pašam jāizcīna uzvara pār metriem un kilometriem, pār minūtēm un sekundēm, bet vissīvākais pretinieks ir paša sportista gribasspēks. «Ģimnāzija vienmēr ir domājusi par to, kā sniegt labāko un daudzpusīgāko izglītību reģionā. Mums ir spējīgi, talantīgi un motivēti skolēni, radoši, profesionāli un mīļi skolotāji, bet tas, ko mums vajag uzlabot, ir mūsdienīga, moderna mācību vide. Stadiona atklāšana ir liels solis pareizajā virzienā un brīnišķīga dāvana Latvijas valsts simtgadē. Vislielākais paldies septiņiem Talsu novada uzņēmumiem, kuri visaugstākajā kvalitātē vienas vasaras laikā ir paveikuši ļoti apjomīgu darbu! Novēlu visiem gūt daudz labu emociju un uzturēt sevi ideālā sportiskā formā. Lai mums izdodas!» vēlēja G. Sebris.
Galvenā būvuzņēmēja SIA «Talce» pārstāvji pauda lepnumu par to, ka stadionu ir atjaunojuši Talsu novada uzņēmēji un jauniešiem nu ir viss nepieciešamais, lai katru dienu uzrādītu aizvien labākus rezultātus. Būvdarbus veica vietējais būvuzņēmējs SIA «Talce», SIA «CVS», SIA «San B», SIA «Ziemeļkurzemes drošība», SIA «Janvāri», SIA «Prestons» un SIA «European Sport Installations». Būvuzraudzību nodrošināja SIA «BaltLine Globe», bet autoruzraudzību — SIA «Firma L4». Būvnieki stadionu atjaunoja pirms paredzētā būvdarbu termiņa, ievērojot visas kvalitātes prasības. Tie uzņēmēji un deputāti, kuri lēma par šo vēsturisko soli un sekoja līdzi darba gaitai, saņēma Talsu Valsts ģimnāzijas mājturības skolotāja Jāņa Bērziņa gatavotu piemiņas velti.
Stadiona atklāšanas lenti svinīgi pārgrieza galvenā būvuzņēmēja SIA «Talce» būvdarbu vadītājs Jānis Krūmiņš, Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris un Talsu sākumskolas direktore Raimonda Belicka. Noslēgumā starta signālu goda apļa skrējienam deva leģendārais sporta skolotājs Georgs Lukjanovičs.
Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona atjaunošana paveikta, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu projektam «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā». Stadiona pārbūves kopējās izmaksas ir 1 087 742,45 eiro, no kā ERAF finansējums sastāda 745 566,90 eiro. Projekta ietvaros atjaunots Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukums, izveidoti mākslīgā seguma skrejceliņi, futbola laukums ar mākslīgo segumu, lodes grūšanas un tāllēkšanas sektori, kā arī asfaltēts basketbola un tenisa laukums. Ap stadionu izbūvēts žogs un ierīkota videonovērošanas sistēma.