Pedvāles Briņķu kalnā jau ieiets otrajā simtgadē

Kultūra

Svētdien, 11. novembrī, Ped­vāles brīvdabas mākslas muzejā atklāja Latvijas simtgadei veltīto vides mākslas objektu «99+1=100».
Objekta izveide Briņķu kalnā notika pakāpeniski, tā autoram — tēlniekam Ojāram Feldbergam iesaistot plašu sabiedrību. 18. septembrī sākās akcija «Vārddošana». Tās laikā visdažādāko paaudžu, profesiju, nodarbošanās ļaudis bija uzaicināti dot vārdus 100 nelieliem akmeņiem, kas simbolizē Latvijas mūža gadus. Ikviens savu izvēlēto, saujās saņemamo lolojumu piestiprināja galvenajam — visdižākajam akme­nim. Noslēguma ceremonijā O. Feldbergs nolasīja ikvienu vārdu un tā devēju. Šis dokuments jau tagad ir vērtīga sava laika liecība.
Laimīgas sakritības pēc pēdējo, simto akmeni, milzenim piestiprināja īpašs cilvēks — šogad maijā 101. dzimšanas dienu nosvinējušās Ludmilas Rulles meita Valda Strāķe. Viņai tas bija liels emocionāls pārdzīvojums. Sarunā ar «Talsu Vēstīm» viņa teica, ka vēlāk par visu notikumu lēni un pamatīgi izstāstīs mammai, kura joprojām ir garīgi stiprs, patstāvīgs cilvēks un pat negatavojas mainīt Abavas pagasta lauku mājas pierasto vidi pret labiekārtotāku un bezrūpīgāku savu tuvinieku aprūpē.
Turpinot Lāčplēša dienas atzīmēšanas tradīciju šai Talsu novada pusē, pēcpusdienā ikviens no Briņķu kalna bija aicināts piedalīties piemiņas brīdī Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Ernesta Lindemaņa atdusas vietā Valgales kapsētā. To organizēja Zemessardzes veterānu Sabiles nodaļa.