«Paldies» ir burvju vārdiņš, kam jāizskan no sirds. Talsos pulcējās labo darbu veicēji no visas Kurzemes

Izglītība Ziņas

Godinot skolēnus, kuri visa gada garumā veikuši labus darbus, piektdien Talsu tautas namā norisinājās Kurzemes bērnu un jauniešu labo darbu festivāls. Dienas pirmajā pusē ar savu pieredzi dalījās skolēni un jomas profesionāļi, bet pēcāk dalībnieki kopīgi izgatavoja mākslas darbus «Rotājies Latvijai», kuri priecēs veco ļaužu pansionātus Kurzemē.
Festivāls notika Valsts izglītības satura centra Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta «Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons» ietvaros, kuru Kurzemē organizēja Talsu novada bērnu un jauniešu centrs. Uz aicinājumu paveikt labu darbu savā skolā, pilsētā vai novadā atsaucās 35 izglītības iestādes no visas Kurzemes. Labo darbu maratona mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
«Šodien mēs cits citam
teiksim paldies, iedvesmosimies labiem darbiem un pie reizes paveiksim vēl kādu labu darbu. Kā redzat, vesels pulks cilvēku jums nolēma pateikt paldies par to, ka jūs visa gada garumā esat veikuši labus darbus — tīrījuši pludmales, rīkojuši labdarības akcijas, iepazinuši savu vēsturi un iepazīstinājuši ar pašvaldības vēsturi arī citus,» festivālu atklāja žurnālists un raidījumu vadītājs Oskars Lepers. Viņš uzsvēra, ka «paldies» ir burvju vārdiņš, kam jāizskan no sirds.
Sanākušos uzrunāja arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, kurš norādīja, ka labais vairo labo, un pauda prieku par to, ka labo darbu darītāji no visas Kurzemes ir sapulcējušies tieši Talsos.
Pirmā ar savu iedvesmas stāstu dalījās Ance Tīmane, kura slimnīcā pazīstama kā dakteris Fifs. Viņa kopā ar dakteri Kapučīno un dakteri Apčī pārstāvēja biedrību «Dr. Klauns». Kopumā biedrībā darbojas 35 dakteri klauni, kas šobrīd strādā septiņās slimnīcās Latvijā — Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Cēsīs un citās vietās. Biedrība «Dr. Klauns» kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji — profesionāli medicīnas klauni — katru dienu dodas uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Biedrības misija ir veidot bērniem draudzīgu vidi veselības aprūpes iestādēs, sadarbojoties ar medicīnas personālu, palīdzēt bērniem un viņu vecākiem pārvarēt psiholoģiskās un sociālās grūtības, mazināt stresu un paātrināt izveseļošanos.
Par iniciatīvu projektu «Saknēs ieausts»,
kura laikā dalībnieki pastiprinātu uzmanību veltīja latviešu tautas mūzikai, dančiem, rakstu zīmēm, tradīcijām, ticējumiem un ēdieniem, sīkāk pastāstīja starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības «TAS.ES» dalībniece un projekta koordinatore Samanta Zoniņa. Projekts piecu dienu garumā norisinājās Talsu novada bērnu un jauniešu centrā. Tā laikā dalībnieki sajuta sevī pilsonisko līdzdalību, aktīvi darbojās un iepazina jaunus cilvēkus, savukārt organizatori attīstīja organizatoriskās prasmes. Pēc projekta S. Zoniņa saņēma daudz labu vārdu, kas palīdzēja saprast, ka jauniete kopā ar komandu paveikusi labu darbu.
Pieredzē dalījās arī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, kuri īstenoja projektu «Vecmāmiņas stāstu sega». «Vecmāmiņas stāstu sega» ir skolēnu veidota izstāde, kas ir dāvana Latvijas valsts simtgadei. Projektā iesaistījās Ventspils skolu 4.—12. klašu audzēkņi, kuri sadarbībā ar latviešu valodas, literatūras un vēstures skolotājām pierakstīja un noformēja savu vecvecāku atmiņu stāstus par piedzīvoto Latvijā. Uz izstādi Pārventas bibliotēkā no katras skolas tika izvirzīti deviņi labākie stāsti, lai kopā veidotu vienotu «Vecmāmiņas stāstu segu». Projekta mērķis ir stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības izjūtu valstij, kā arī veicināt lepnumu par Latvijas vēsturi un cilvēkiem, lai stiprinātu saikni starp paaudzēm.
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra vides izglītības pulciņš «Zaļā Kuldīga» šogad piedalījās Valsts izglītības satura centra un Dabas aizsardzības pārvaldes projektā «Ieraugi, atklāj, saglabā!». Lai iepazīstinātu sabiedrību ar savu veikumu, pulciņa dalībnieki projekta ietvaros pētāmajā objektā — Mārtiņsalā un Alekšupītē — izveidoja foto izstādi, testus, spēles un krustvārdu mīklas. Balvā skolēni saņēma iespēju doties uz Slīteres dabas rezervātu.
Tukuma novada Tumes vidusskolas novadpētniecības pulciņš, gatavojoties skolas 96. dzimšanas dienai, nolēma par tās sākumiem pastāstīt īsā animācijas filmiņā «Reiz senos laikos Tumes pusē». Lai varētu uzņemt filmu, skolēni apmeklēja muzeju un iepazinās ar senajām fotogrāfijām. Filmā stāstīts par bērnu dzīvi agrākos laikos, par skolas dibināšanu 1921. gadā un pirmo skolas dienu.
Lai iedrošinātu izmantot
savas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas saistīta ar aktīvu līdzdalību, izstrādātu priekšlikumus vietējo problēmu risināšanai un rosinātu paust aktīvu attieksmi un vēlmi līdzdarboties sabiedriskajos procesus, Brocēnu vidusskolas audzēkņi iesaistījās aktīvās darbības projektā «Pilsonis». Rezultātā skolēni novada vadībai prezentēja plānu par uzbrauktuves izveidi, kas domāta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ieguva nepieciešamo naudas summu futbola laukuma uzbūvei un apkārtnes labiekārtošanai.
Kuldīgas novada Ēdoles pamatskolas audzēkņi par godu Latvijas simtgadei apņēmās veikt 100 labos darbus. Līdz šim viņu lielākais projekts tika veltīts dabas saglabāšanai un sakopšanai. 2017. gadā skolēni devās uz Jūrkalni, lai visi kopā sakoptu krastu. Tāpat viņi saviem spēkiem sakopa un labiekārtoja skolu un tās apkārtni un ar pašu gatavotām dāvanām un priekšnesumu programmu devās uz pansionātu.
Par to, kas ir brīvprātīgais darbs, sanākušos informēja NVA brīvprātīgā darba koordinatore Ieva Arndte-Kokare. «Brīvprātīgais darbs ir tas, ko cilvēks par brīvu dara sabiedrības labā. Es šodien esmu ieradusies kā «brivpratigie.lv» platformas koordinatore. Šī platforma ir paredzēta tiem, kas meklē brīvprātīgo darbu, un tiem, kas tic jūsu idejai un ir gatavi palīdzēt. Kādēļ to darīt? Lai pašam prieks, lai kāda vieta kļūtu skaistāka, lai citiem būtu prieks un lai jūs varētu uzzināt ko jaunu,» skaidroja I. Arn­dte-Kokare. Viņa uzsvēra, ka brīvprātīgais darbs ir saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja un ikviens var kļūt par brīvprātīgo. Koordinatore iedrošināja skolēnus piedalīties dažādos projektos un ticēt tam, ka ikviens var atrast sirdij tuvu jomu un caur to palīdzēt kādam citam. Tā var būt dziedāšana, zīmēšana, pīrāgu cepšana, apkārtnes labiekārtošana vai jebkas cits. Arī darba devēji novērtē to, ka cilvēks ir bijis ieinteresēts kādam palīdzēt un jau ir guvis zināmu pieredzi.
Īpašu labdarības projektu
katru decembri organizē radio «Pieci.lv». Sīkāk par to video formātā pastāstīja Magnuss Eriņš un Aleksis Vilciņš. Labdarības maratons «Dod Pieci» ir daļa no starptautiska projekta «Serious Request», kura ietvaros dažādās Eiropas valstīs ik gadu notiek vairāki labdarības maratoni. Labdarības maratona laikā darbojas īpaša Latvijas Radio 5 stikla studija, kurā vairākas diennaktis dzīvo un strādā dīdžeji, par ziedojumiem atskaņojot klausītāju izvēlētu mūziku. Pirmais labdarības maratons Latvijā noritēja 2014. gada decembrī. Saziedotie 64 550 eiro nodrošināja Ziemassvētku dāvanas vairāk nekā pieciem tūkstošiem trūcīgo un vientuļo Latvijas sirmgalvju. 2015. gadā saziedotie 135 546 eiro sniedza asistenta atbalstu vairāk nekā 50 ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. 2016. gadā tika saziedota līdz šim lielākā summa «Dod Pieci» vēsturē — 190 910 eiro, kas nodrošināja iespēju sarīkot 21 nometni onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem psihosociālā atbalsta saņemšanai.
Noslēgumā ar VUGD Kurzemes reģiona brigādes darbu iepazīstināja Talsu daļas inspektore Dace Legzdiņa un Talsu daļas ugunsdzēsējs glābējs Einārs Ronis. «Mans ikdienas pienākums ir netieši saistīts ar glābšanu, bet es vienmēr saku, ka mans uzdevums ir skriet ugunij un nelaimēm pa priekšu. Ikdienā uzraugu, lai iestādēs un skolās tiktu ievērota ugunsdrošība, veicu prevencijas darbu un eju pie skolēniem — tas ir mans sirdsdarbs. Pārrunājam, kā sevi pasargāt no nelaimēm un kā rīkoties, ja cilvēks jau ir iekļuvis nelaimē. Nelaimes gadījumā palīgā steidzas ugunsdzēsēji glābēji. Viņiem ir jāsadzīvo ar bailēm un jābūt drošsirdīgiem,» atklāja D. Legzdiņa. Lai sniegtu priekšstatu par ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, tika demonstrēta filma «Glābēji».
Dienas otrajā daļā
Skolēni turpināja iesākto labo darbu veikšanas paradumu, izgatavojot mākslas darbus «Rotājies Latvijai», kuri pēc tam priecēs veco ļaužu pansionātus Kurzemē: sociālās aprūpes centru «Venta», Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes centra nodaļu, Talsu novada pansionātu «Lauciene», sociālās aprūpes centru «Ābeles» Saldus novadā un sociālo aprūpes centru «Selga» Ventspilī. Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko mājas darbu — plakātu, kas bija apskatāms otrā stāva foajē un piedalīties radošajā darbnīcā «Patrepe». Noslēgumā skolēnus iedvesmoja mūziķis Reiks.