Jau 360 gadus Spārē ir baznīca

Talsu novads

15. septembrī ar pateicības dievkalpojumu, kurā piedalījās arī Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, viesu apsveikumiem, svētku mielastu un koncertu Spāres luterāņu draudze svinēja sava dievnama 360. pastāvēšanas jubileju.
«Vairāk nekā pirms 360 gadiem Svētais Gars uzrunāja cilvēkus, lai viņi nāktu kopā un uzbūvētu šo baznīcu. Mēs pateicamies Dievam par tiem, kuri visu šo laiku ir uzturējuši baznīcu, kuri ir nākuši kopā, lai lūgtu Dievu. Mēs pateicamies par tiem, kuri šobrīd te darbojas, un par to, ka šis nams ir atguvis savu lietderību kā baznīca. Man prieks, ka, uzsākot savu bīskapa kalpošanu, viens no pirmajiem altāriem, ko iesvētīju, bija tieši šis,» atzina H. M. Jensons.
«Dieva svētība pār Latviju nāk caur Viņa baznīcu — caur tiem, kuri ļauj Dieva Valstībai būt prioritātei. Šeit, baznīcā, atrodas Latvijas karogs. Mēs uzsveram, ka Dieva Valstība ir pirmajā vietā, bet mēs arī lūdzam par valsti, kuru Dievs mums ir devis. Ja nebūtu tik daudz un regulāri lūgts baznīcās Latvijā, stāvoklis nebūtu tik labs, kāds tas tomēr ir. Tam, ka daudz tiek lūgts, ir daudz lielāka nozīme Latvijas labklājībā, nekā mēs varam iedomāties. Ja gribam labāku valsti, mums vēl vairāk jāvienojas kopējā lūgšanā,» sprediķī rosināja H. M. Jensons.
Pēc dievkalpojuma
draudzes mācītājs Ainārs Kostanda pateicās katram, kurš draudzi atbalstījis ar lūgšanām, darbu, finansēm, arī katram, kurš ieradies svētkos vai par draudzi domā. Bija ieradušies sveicēji no Usmas luterāņu draudzes, no Usmas Svētā Pētera draudzes, Rendas draudzes un no Carnikavas draudzes, tostarp māksliniece Ārija Cekule, kura iepriekš ziedojusi Spāres baznīcai tekstīlijas — altāra segas un mācītāja stolas. Arī šajā reizē viņa nebija ieradusies tukšām rokām, bet uzdāvināja gobelēnu, kurā attēlots ceļš uz Spāres baznīcu. Rakstiskus apsveikumus sūtīja Spāres muižas ļaudis un Ģibuļu pagasta pārvalde, toties klātienē bija ieradies īpašs viesis no Vācijas — Apvienoto Kurzemes fondu pārstāvis Andreass fon Mirbahs (Andreas von Mirbach). Izrādās, viņš jau pirms gada bija ieplānojis viesošanos Spārē, tobrīd pat nenojaušot, ka varēs būt klāt tik īpašā draudzes notikumā. Fondi iegulda darbu un līdzekļus, lai uzturētu kārtībā Kurzemes baznīcas, kuras tika iekārtotas laikā, kad te dzīvojuši viņu senči. «Priecājamies, ka esam varējuši kaut nedaudz palīdzēt arī šīs baznīcas saglabāšanā,» sacīja A. fon Mirbahs. Kā gan citādi — Apvienoto Kurzemes fondu atbalsts ļāvis tikt pie jauna altāra un kanceles, fondu uzdevumā vācu jaunieši remontējuši arī sakristeju! «Mēs jūsu baznīcu neaizmirsīsim! Ja šeit būs dzīva draudze, arī turpmāk mūsu iespēju robežās jums palīdzēsim,» apliecināja A. fon Mirbahs.
Svētku turpinājumā bija nozīmīgā gada skaitļa cienīgs mielasts, kā arī dziedātājas Aleksandras Špicbergas un ģitārista Vladimira Kudrina koncerts.