Pie dzejas var doties arī ar autobusu

Kultūra

12. septembrī pilns autobuss dzejas draugu (nu, labi — pamatā jau gan draudzeņu) devās Talsu Galvenās bibliotēkas rīkotajā Dzejas izbraukumā. Pēc maršruta «Talsi — Laidze — Vandzene — Kaltene» mērošanas izbraukuma dalībnieki Talsos atgriezās vēlā pēcpusdienā, guvuši dažādus iespaidus un mācību, ka allaž ir drošāk līdzi paņemt kādu šallīti, lai trakajā rudens vējā pirms laika nesaķertu pavisam nedzejisku saaukstēšanos.
Pirmā pietura šajā notikumā bija Aleksandra Pelēča lasītava Talsos. Tur bija tieši tik cieša kopā būšana, kāda lasītavas šaurībā bija paredzama, mājniekiem Zigurdam Kalmanim un Maijai Laukmanei patveroties otrpus darba galdiem.
«Lasītava tika organizēta ar domu saglabāt Aleksandra Pelēča literāro mantojumu un viņa piemiņu,» nezinātājiem paskaidroja Z. Kalmanis. 1995. gadā A. Pelēcis aizgāja mūžībā, un no tā laika Talsos runāts par to, ka vajadzētu izveidot viņa memoriālo istabu, kas pašvaldības līmenī gan tā arī nav noticis. Toties tapusi biedrība «Aleksandra Pelēča lasītava». Tās telpās glabājas vēl nepublicēti A. Pelēča manuskripti, kurus varētu celt saulītē, ja vien labo nodomu dzejai ceļā nestātos dzīves proza. «Ja mūsu līdzekļi un izturība atļaus…» par iecerēm runājot, nopūtās Z. Kalmanis. Nekas šai vietā nav darīts par algu, viss, tostarp novadpētniecības materiālu apkopošana, noticis brīvprātīgi, sabiedriskā kārtā. Lai šo vietu uzturētu un atjaunotu datortehniku, bijis nepieciešams nodarboties ar izdevējdarbību, un Zigurds ļoti atzinīgi izteicās par jauno Antras Grūbes grāmatu, kurai še ir cerība ieraudzīt dienasgaismu vēl šogad.
M. Laukmane sprieda, ka lasītavas telpas pirmoreiz pieredz tik lielu apmeklētāju pulku, un aicināja citreiz nākt pa vienam, divatā vai trijatā, lai justos pavisam omulīgi. «Ja Latvijā Dzejas dienas sauc par Raiņa dienām, tad Talsos tās ir Aleksandra dienas! Varat droši nākt uz šo vietu un tapt par lasītājiem,» viņa rosināja. Lasītavas fonds aizvien pieaugot, telpas gan diemžēl neaug līdzi, tāpēc grāmatas stāv arī kastēs zem galdiem, bet tādā pašā situācijā taču savulaik bijis Aleksandrs Pelēcis, kuram, no Sibīrijas pārbraukušam, grāmatas trīs rindās stāvējušas sviesta kastēs, un viņš tajās lieliski orientējies.

«Mēs arī tā mēģinām ielāgot, kur katra grāmata stāv. Šīs grāmatas ir unikālas, tās ir jāpēta, jāskatās, jātur rokās,» M. Laukmane dedzīgi sacīja.
Nākamā pietura bija
Laidzē, kur Dzejas birzī pasākums «Māte mani auklējusi» ar Kuldīgas kultūras centra amatierteātra režisores Daces Priedes un mūziķes Kristīnes Afanasjevas piedalīšanos pulcēja ne vien izbraukuma dalībniekus, bet arī Laidzes pirmsskolēnus, skolēnus un citus interesentus. «Lai Dzejas dienas ir katru dienu! Tiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir aizmugurē un kas droši vien raksta dzeju, noteikti saku: rakstiet! Nekad nevar zināt, kad no tā kāpuriņa beigās iznāks tik skaists tauriņš!» rosināja D. Priede.
Pasākums bija emocionāls un skaists, dzejai mijoties ar dziesmām, bet jāatzīst, ka atmiņā tas visspilgtāk paliks ar ko citu — ar milzīgo vēju, kas pluinīja pārdomāti veidotās dekorācijas un izpūta klātesošos caur un cauri.
Dzejas izbraukuma dalībnieki varēja atgūt ķermeņa siltumu ne tikai autobusā, bet arī nākamajā pieturā Vandzenes «Rezidencē», kur Māra Jēkabsone iepazīstināja viesus ar dzejnieka un rakstnieka Viļa Veldres (īstajā vārdā Fricis Gulbis, vēlāk — Jānis Trimda) dzīvesstāstu viņa piemiņas istabā. 1986. gada Dzejas dienās Vandzenes ļaudis uz šādas istabas iekārtošanu novada lielākā daiņotāja atcerei mudinājis literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons. M. Jēkabsone atzina, ka viņa to uzņēmusi kā personīgu pamudinājumu kaut ko lietas labā darīt. Sākotnēji piemiņas istaba atradusies īstajā vietā — Viļa Veldres mājās Vandzenes pagasta Silenes «Kalējos». Diemžēl jaunajam māju īpašniekam V. Veldres piemiņa nav bijusi svarīga, tāpēc nācies priekšmetu un materiālu apkopojumam meklēt jaunu mājvietu. V. Veldres dzīvesstāsta spējā apraušanās, nieka 32 gadu vecumā pazūdot bez vēsts, ne reizi vien devusi iemeslu gandrīz, gandrīz noticēt, ka viņš vēl varētu atrasties.
Emocionālu daudzpunkti
līdzi nesot, Dzejas izbraukuma dalībnieki devās uz Kalteni, kur uzklausīja Rojas novada dzejnieču Dzintras Dzeguzes, Zaigas Kilmites, Martas Lāces un Dinas Veinbergas dzejas lasījumus. Tie mijās ar dejotājas Brigitas Puzo priekšnesumiem. «Kas tad ir dzeja? Tas nav tikai rakstītais vārds dzejas krājumā. Tā ir glezna, tā ir ziedoša puķe pļavā, tas ir jūras vilnis un reizē smeldzīga un ugunīga deja,» sprieda Kaltenes bibliotēkas vadītāja Egita Jansone. Viņa atklāja, ka Dzejas pietura Kaltenē veltīta vietējai dzejniecei Laimdotai Grīnšteinei, kura nu jau dzeju raksta citā saulē.
Noslēgumā dzejas mīļotāju vēderi tika piepildīti ar izcilu laša zupu, dodot spēku atkal pamazām noskaņoties uz ikdienu, pienākumiem un citām nedzejiskām lietām.