Lībagu sākumskolai piešķir «eTwinning skolas» statusu

Izglītība

Talsu novada Lībagu sākumskola ir viena no 24 izglītības ie­stādēm Latvijā, kurai piešķirts Eiropas līmeņa «eTwinning skolas» statuss. Trešdien, 22. augustā, Talsos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis, «eTwinning» koordinators Latvijā Kristaps Auzāns Lībagu sākumskolas direktorei Vēsmai Gaiziņai pasniedza «eTwinning skolas» atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.

Kristaps Auzāns sveic Lībagu sākumskolas direktori Vēsmu Gaiziņu. Publicitātes foto

Novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šī gada pavasarī 1212 izglītības iestādēm visā Eiropā tika piešķirts «eTwinning skolas» statuss. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno «eTwinning» projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.
Šajā Eiropas skolu sadarbības tīklā iesaistījušies arī 11 Lībagu sākumskolas pedagogi, no kuriem aktīvākās ir Irina Statņuka, Dita Gipsere un Sandra Znotiņa. Viņu īstenotie sadarbības projekti ieguvuši ne tikai nacionālā mēroga atzinību, bet arī Eiropas kvalitātes sertifikātu. Irinas Statņukas un kolēģu īstenotais projekts «No manis pie tevis!», kas īstenots sadarbībā ar vairākiem Latvijas un Igaunijas partneriem, iekļuva konkursa «Nacionālā eTwinning balva 2016» finālā. Projektā skolēni mācījās radoši izmantot otrreizējos materiālus, atbalstīt saudzīgu attieksmi pret dabu. Projekts veicināja skolēnu valodas un komunikatīvo prasmju attīstību.
«eTwinning» ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā «Erasmus+» aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi, kas nodrošina kompetencēs balstītu pieeju, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT (tehnoloģijas un programmatūra), metodiku un valodu jomu.
Reģistrējoties «eTwinning», skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 562 000 skolotāju, no kuriem 5800 ir pedagogi no Latvijas.

Baiba Suseja,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
pedagogu digitālās pratības pilnveides daļas projektu koordinatore