Talsu pilsētā un novadā sākas izglītības iestāžu apsekošana un pieņemšana jaunajam mācību gadam

Izglītība

Jaunā mācību gada tuvošanos apliecina ne tikai datumi kalendārā, bet arī fakts, ka 24. augustā sākās Talsu novada izglītības iestāžu izvērtēšana un pieņemšana.
Kamēr skolēni atpūšas godam nopelnītajā vasaras brīvlaikā, izglītības iestāžu darbs nerimstas arī vasarā, jo tiek veikti dažādi darbi, lai iestādes jau 1. septembrī varētu sveikt audzēkņus un darbiniekus.
Ka jau katru gadu, arī šogad tiek izvērtēta izglītības ie­stāžu atbilstība jaunajam mācību gadam, tādēļ 24. augustā komisija uzsāka Talsu pilsētas un novada izglītības iestāžu apsekošanu, lai uzzinātu, kas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs mainījies iepriekšējā mācību gada laikā un kādus jauninājumus un izmaiņas tās vēlas ieviest šajā mācību gadā.
Šogad komisijas sastāvā ir Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece un galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos Vineta Ozola, pirmsskolas speciāliste Dace Ivanova, galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos un Talsu novada domes deputāte Daiga Feldmane, izglītības, sporta un kultūras komitejas priekšsēdētājs un Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš un izglītības, sporta un kultūras komitejas locekle un Talsu novada domes deputāte Ilva Norenberga, kā arī attiecīgās izglītības iestādes, pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs.

24. augustā komisija devās uz Virbu pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi (PII) «Zīļuks», Sabiles PII «Vīn­odziņa», Sabiles pamatskolu, Sabiles mūzikas un mākslas skolu, Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienību «Valdgale», kā arī Stendes pamatskolu un PII «Saulīte».
Virbu pamatskolā viens no jauninājumiem: šajā mācību gadā pamatskolas skolēni pusdienās dosies uz Virbu PII «Zīļuks», jo uz esošo bērnu skaitu nav nepieciešamas divas ēdnīcas. Kā paskaidroja Virbu pamatskolas un PII «Zīļuks» direktore, tikusi apspriesta un izvērtēta arī iespēja par ēdiena pievešanu uz pamatskolas telpām, bet tas izmaksātu daudz dārgāk, jo nepieciešams gan transports, gan papildu trauki. Mācību procesam ne bērnudārza telpās, ne skolēniem tas nekādā ziņā netraucēšot, jo pamatskolas bērniem atvēlēta atsevišķa telpa pusdienu ieturēšanai.
Kā sacīja Virbu pamatskolas direktore un PII «Zīļuks» direktore Madara Šrausa, šobrīd bērnudārzam pirmā prioritāte būtu grīdas seguma nomaiņa ēkas pirmā stāva gaitenī, jo tas ir nokalpojis, kā arī radiatoru nomaiņa. No pagājušajā gadā piešķirtā budžeta tas izdarīts skolas telpās un divos bērnudārza kabinetos, kur bijis izteikti vēsāk.
«Bērni ir, un tas priecē. Protams, ir ģimenes, kas brauc prom, jo darbavietu skaits Jaunpagastā ir ierobežots, bet ir arī daudz jaunu ģimeņu ar bērniem, kas Jaunpagastā iegādājas dzīvokļus, un bērniņi uzsāk gaitas mūsu bērnudārzā,» ar smaidu saka M. Štrausa.
Sabiles PII «Vīnodziņa» komisija ieradās tieši brīdī, kad tās darbinieki, bērnu vecāki un pašvaldības darbinieki pārcēlās un iekārtojās jaunajās un plašajās pagaidu telpās Sabiles mazajā skoliņā Abavas ielā 5. Kā «Talsu Vēstis» lasītājus informējušas iepriekš, šā gada sākumā PII «Vīn­odziņa» saņēma ēkas tehniskā stāvokļa izvērtētāja atzinumu par ēkas neatbilstību mūsdienu labiekārtojuma prasībām. Domes deputāti, ņemot vērā esošo situāciju, lēma piešķirt finansējumu Sabiles mazās skolas Abavas ielā 5 remontam, kas kļūs par pagaidu mājvietu bērnudārzam līdz Sabiles jaunā bērnuadārza ēkas uzbūvēšanai.
PII «Vīnodziņa» direktore Zane Cīrule sacīja, ka šajā dienā galvenais akcents pārvākšanās procesā likts uz mēbeļu un visu mantu pārvešanu no vecajām telpām uz jaunajām. Bērnudārzs bija slēgts tikai pārvākšanās dienā, bet jau pirmdien, 27. augustā, darbu turpina dežūrgrupas. No 3. septembra iestādē būs atvērtas visas četras grupiņas. «Šeit ir daudz vairāk telpu. Vecajā ēkā izjutām arī telpu trūkumu, kad grupiņas bērniem nācās diendusu gulēt arī aktu zāles telpā. Bija daudz šaurāk, šeit ir neierasti plašumi,» skaidroja Z. Cīrule.
Stendes pamatskolas un PII «Saulīte» direktore Elīna Vītola atzina, ka šobrīd lielākais uzdevums, kas prasītu daudz līdzekļu, būtu sporta laukuma seguma atjaunošana un labiekārtošana, jo tas pašlaik atrodas diezgan kritiskā stāvoklī. «Skolēniem sporta stundās ir apgrūtināta sportošana, skrienot viegli var aizķerties kājas, jo skrejceliņa segums ir savu laiku nokalpojis,» skaidroja E. Vītola, kad komisijas dalībnieki jautāja par aktuālākajām vajadzībām.
Izglītības iestāžu apsekošana pirms jaunā mācību gada turpināsies līdz 7. septembrim, un tās laikā tiks apsekotas visas pirmsskolas izglītības un mācību iestādes Talsu pilsētā, kā arī citviet novadā.