1. oktobrī gaidāma pensiju indeksācija

Ziņas

Labklājības ministrija informē, ka šī gada 1. oktobrī tiks palielināts pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro.
Zināms, ka no 1. oktobra palielinās visas pensijas, kas nepārsniedz 382 eiro, bet, kuras lielākas par 382 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas — 382 eiro. Izņēmums ir politiski represētās personas, personas ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem indeksēs visu pensijas apmēru, liecina ministrijas sniegtā informācija. Pēc indeksācijas vidējais pensijas pieaugums būšot 18,27 eiro, bet maksimālais palielinājums — līdz 27,5 eiro.
Labklājības ministrija akcentē, ka ar šo gadu vecuma pensiju indeksācijā piemēros dažādus indeksus, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāku indeksu piemēros un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks varot sagaidīt. Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem — 60 procentus, ja 40 un vairāk gadu — 70 procentus. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0590, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem — indeksu 1,0655, bet, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu — indeksu 1,0720.
Pensijai, kura piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos un apdrošināšanas stāžs būs līdz 39 gadiem, piemēros indeksu 1,0655, bet, ja apdrošināšanas stāžs būs 40 un vairāk gadu —1,0720.
Indeksēts tiks pensijas apmērs, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim) apmēru. Piemēram, ja vecuma pensija ir 300 eiro, bet klāt tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai pensiju, liecina Labklājības ministrijas sniegtā informācija.